Bada med hund, hundbad

Hund på stranden.

Här finns information om hundbad. Hundar är sommartid inte välkomna på kommunala friluftsbad men får gärna bada på andra badplatser om inget annat skyltas.

Enligt de kommunala hundföreskrifterna i Jönköpings kommun får hundar inte vistas på våra kommunala friluftsbad mellan 1 april och 30 september. Vänligen respektera de regler som gäller.

På andra stränder gäller allemansrätten och hundar är välkomna att bada. Se kartorna nedan över var hundar får bada i närheten av några av våra friluftsbad.

Extra viktigt med visad hänsyn

Att bada med hund på en plats med andra badgäster innebär att det blir extra viktigt att visa särskild hänsyn. Det kan till exempel innebära att du har hunden kopplad då det kan finnas andra badgäster som är rädda för hundar, hundar kan vara skrämmande för små barn även om hunden är snäll.

Som hundägare har du alltid ansvar för din hund och vad den gör. Plocka alltid upp förorening efter din hund, även i skogen om det är friluftsområde. Hundförbudet gäller även kommunens inhägnade områden för bassängbad samt allmänna lekplatser.

Är hundbadplatsen vid Västersjön kvar?

I Jönköpings kommun finns det en badplats som varit skyltad som hundbad. Skyltningen har tagits ner eftersom det finns så många fler platser än vid Västersjön där du är välkommen att bada tillsammans med din hund.

Hitta dit: Kör till Västersjöns badplats. Sväng höger och följ sjön. Kör vidare och passera en bom (som går att öppna). Platsen finns ca 500 m sydväst om det kommunala friluftsbadet.

Kartbilder för hundbad

Grön markering i kartan - visar var hundbad är tillåtet

Röda markering i kartan - visar var det är friluftsbad och hundar inte får bada.

Vit markering i kartan hundförbud på stranden mellan 1 april och 30 september.

Vätterstranden

Bilden visar var på Vätterstranden bad med hund är tillåtet. 

Nedanför Rosenlunds herrgård

Kartbild över var hundbad är tillåtet nedanför Rosenlunds herrgård.

Oset, Huskvarna

Kartbild över var hundbad är tillåtet vid Oset.

Gränna hamn

Kartbild över var hundbad är tillåtet vid Gränna hamn.

Axamosjön

Kartbild över var hundbad är tillåtet vid Axamosjön,

Rocksjön

Kartbild över var hundbad är tillåtet vid Rocksjön.

Västersjön

Kartbild över var hundbad är tillåtet vid Västersjön. 

Senast granskad/publicerad: