Hundrastgårdar, rastgård för hund

Här har vi samlat information om hundrastgårdar. I Jönköping finns två rastgårdar för hundar, en i Kålgårdsparken och en i Stadsparken i Jönköping.

Karta över hundrastgården i Kålgårdsparken.

Hundrastgård vid Kålgårdsparken

Hundrastgården vid Rocksjön finns vid Kålgårdsparken, där det är bra markförhållanden och ett fritt läge.

Rastgården är ca 1 200 m², och har ett staket som är 1,5 m högt. Två grindar för besökare och extra grindar för åtkomst med fordon vid skötsel och underhåll. 

Karta över hundrastgården i Stadsparken.

Stadsparkens rastgård vid Åsenvägen/Humlevägen

Stadsparkens rastgård ligger i den södra delen mot Åsenvägen. 

Senast granskad/publicerad: