Tillgänglighet i naturen

Dumme mosse och folk som rullar och går. 

Här finns information om vår målsättning att alla ska ha möjlighet att besöka friluftsområden eller utöva aktiviteter i naturen, oavsett funktionsnedsättning.

All natur är inte tillgänglig för alla, men det är viktigt att vi har friluftsområden med god tillgänglighet.

Pilotprojekt – var med och tyck till!

Länsstyrelsen i Jönköpings län, Funktionsrätt Jönköpings län och Jönköpings kommuns friluftsråd har samverkat i ett pilotprojekt som handlar om att förmedla om och hur tillgängligheten är i ett naturområde. Detta kommer göras i tre steg:

Kunskap om att området innehåller delar som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Tillgängligheten kommer att kunna visas med en särskild symbol eller färgsättning i kartor på webben. Därefter klassificeras området med hur tillgängligt det är genom fyra olika färger och siffror. Se beskrivning nedan under rubriken klassificering.
För att få mer djupgående kunskap om varje enskild facilitet (led, grillplats, bänk etc.) så finns det ett protokoll där varje del är poängsatt. Det protokollet finns tillgängligt via en PDF på varje områdes sida.

Klassificering

  • Grön (4) - Mycket tillgänglig för alla former av funktionsnedsättningar. Platsen är genomarbetad och har flera anpassade faciliteter och flera sammanhållna kedjor, ”anlända—parkera—toalett—röra sig inom området—uppleva—fika/rasta—återvända”.
  • Blå (3) - Tillgänglig för många. I området finns minst en sammanhållen kedja ”anlända—parkera—toalett—röra sig inom området—uppleva—fika/rasta—återvända” som är tydligt och uppdaterat beskrivet. Ambitionen är att miniminivån ska vara att hela kedjan alltid är tillgänglig för rullstol/barnvagn.
  • Röd (2) - Det finns några enstaka tillgängliga delar på området, ingen sammanhållen kedja av tillgänglighet.
  • Svart (1) - Ingen anpassning gjord och svårframkomlig.
    Om det inte finns någon markering alls, så har området inte kontrollerats ännu.

Pilotprojekt – var med och tyck till!

Arbetet är ett pilotprojekt vilket innebär att vi testar arbetssättet på 1–3 platser och vill gärna få in kommentarer och önskemål från er som vistas ute i naturen. Hur kan vi förbättra oss?

Mejla gärna kontaktcenter@jonkoping.se och markera ”Pilot tillgänglig natur”.

Det är viktigt att tänka på att varje människa är unik. Vi kommer aldrig komma ifrån att det är upp till var och en att bedöma vad som fungerar för en själv, men med den här klassificeringen hoppas vi kunna ge en bättre vägledning i val av utflyktsmål.

Fortlöpande process och ett förbättringsarbete

Tillgänglighetsarbetet är en fortlöpande process. Den här åtgärden är också till för att få en bättre överblick av vad som är tillgängligt i dag och vad som kan förbättras.

Vandringsleder och promenader med anpassningar för bättre tillgänglighet

Friluftsbad

Senast granskad/publicerad: