Naturreservatet Domneån

Rosa blomma vid Domeån.

Domneån i Bankeryd/Domsand rinner långsamt fram i ett kärr omgiven av sandiga sluttningar.

Stigen i tallskogen runt naturreservatet leder till platser med utsikt över ån, kärret och Domsands båthamn.

Bäver lever i ån och även älgen gillar att gå i kärret för att beta saftiga växter. Båda lämnar spår efter sig i naturen. Norr om reservatet växer linnéa i skogen och här finns också en hel del blåbär. Naturreservatet är geologiskt intressant framförallt kärrets torvlager. Här finns bevarade växtdelar sedan 10 000 år tillbaka i tiden.

Naturreservatet Domneån ligger i både Jönköpings och Habo kommuner. Hela reservatet förvaltas av Jönköpings kommun.

Det finns många fler naturreservat att besöka i kommunen och i Jönköpings län, se länk nedan.

Vägbeskrivning

Från väg 40 tag avfartsväg 195 mot Hjo, efter 12 kilometer tag höger mot Bankeryd, sväng vänster vid skylt Naturreservat, efter cirka 100 meter ligger parkeringsplatsen på vänster sida.

Buss till hållplats Domsandsvägen, gå norrut på Domsandsvägen, efter 300-400 meter ligger naturreservatet på vänster sida.

Skötselplan

På naturvårdsverkets karta kan du läsa mer om naturreservatet och ladda ner aktuella skötselplaner.

Skyddad natur, Naturvårdsverket: Domneån Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: