Naturreservatet Kaxholmens lövskog

mountainbike-cyklist i Kaxholmens lövskog.

Kaxholmens lövskog är en ädellövskog i kuperad terräng i Biosfärområde Östra Vätterbranterna, strax öster om Kaxholmens tätort.

Här finns många stigar, mountainbike-bana och motionsspår.

Området är 33,4 hektar stort och marken ägs i sin helhet av Jönköpings kommun.

Lövskogen växer på en sluttning med åsar och raviner. Området var tidigare betesmark men är nu en varierad lövskog med flera hassellundar, stora ekar och andra ädellövträd.

Grönskan skiftar med årstiderna, det ljusgröna skira djupnar till en skuggande lövsal och övergår sedan till höstens sprakande färger innan naturen går till vintervila. Ädellövskogen är ett av kommunens planerade naturreservat.

Området används flitigt av IK Vistas olika avdelningar för löpning, cykling och skidåkning. På senare tid har flera nya MTB-cykelbanor anlagts eftersom intresset är mycket stort för cykling.

Skötselplan

På Naturvårdsverkets karta kan du läsa mer om naturreservatet och ladda ner aktuella skötselplaner.

Skyddad natur, Naturvårdsverket: Kaxholmens lövskog Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: