Erik Leonard Ekman – upptäckare av höstspiran och Karibiens Linné

Erik Ekman med hatt och röker pipa  

Här finns information om Erik Leonardo Ekman som var en nästan okänd svensk botaniker, född i Stockholm men uppvuxen i Jönköping.

Under sin tid reste han långa resor och gjorde stora botaniska upptäckter, bland de första var växten höstspiran Pedicularis opsiantha.

Växten Höstspira

Erik Ekmans uppväxt och finaste fynd, höstspiran

Erik Leonardo Ekman föddes i Stockholm, men kom som pojke till Jönköping och gick i denna stad större delen av sin skolgång, vilken avslutades med studentexamen vid läroverket i staden. Ekman grundlade sitt botaniska intresse i pojkåren och utforskade växtligheten i Jönköpings omgivningar, vilket åtskilliga bevarade herbarieark vittnar om. Från barndomshemmet vid Västra Holmgatan hade han inte långt till Ljungarumskärren vid Rocksjön där åtskilliga växter insamlades.

Det var just i dessa kärr Ekman gjorde ungdomsårens finaste fynd vid 17 års ålder, en växt som var ny för vetenskapen: höstspira Pedicularis opsiantha, idag en underart till kärrspira Pedicularis palustris ssp. opsiantha. Denna växt lever fortfarande kvar här i rikkärret inom naturreservatet Rocksjön. Den blommar i augusti-september.

Torkad kaktus

Ekmans otroliga forskningsresa och nya botaniska upptäckter

Doktorsexamen i botanik avlades vid Lunds Universitet och tjänst vid Riksmuseums botaniska avdelning följde. Härifrån fick Ekman 1914 det Regnellska stipendiet för utforskandet av Sydamerikas flora. Tanken var att Ekman skulle göra en flerårig forskningsresa till främst Brasilien. Av olika skäl, som böldpest, blev hans båt kvarhållen på Kuba, varför han tog sig för att utforska floran på denna ö och fann den så intressant att han stannade i 10 år.

Forskningsresan fortsatte sedan till ön Hispaniola i Haiti och Dominikanska republiken och andra av Karibiens öar. Under oerhörda mödor insamlades tusentals växter från detta område. Stora botaniska upptäckter gjordes. Även fåglar insamlades och exkursioner gjordes bl. a. med den kände engelske ornitologen James Bond. Ekman upptäckte omkring 2000 nya växtarter och ett 40-tal nya växtsläkten. 200 växter har latinska artnamn efter Ekman och 8 har släktnamn, som Myrtekmania och Ekmaniopappus. Över 100 000 växtkollekter skickades successivt hem till Riksmuseum i Stockholm. Genom denna prestation har Ekman fått ord om sig att ha varit en av de mest framstående botaniska forskningsresandena över huvud taget.

Ekman i fält med pressade växter 

Erik Leonard Ekmans bortgång i 47 års åldern

Ekman utförde sin gärning med ytterligt små medel och utan att tänka på sin egen hälsa, vilken sakta bröts ner av malaria och andra infektionssjukdomar. Han dog blott 47 år gammal i januari 1931 på ett sjukhus i Santiago de los Caballeros.

Staty av Erik Leonard Ekman

Erik Leonard Ekman (14/10 1883 - 15/1 1931) står staty i Santiago de los Caballeros och i Santo Domingo, Dominikanska republiken, Västindien. Gator är uppkallade efter samma person i de båda städerna. På graven i Santiago kan man läsa: EMINENTE BOTANICO SUECO QUE DEDICO SU VIDA A LA FLORA DEL CARIBE. Eller på svenska: “Framstående svensk botanist som vigde sitt liv åt Karibiens flora.” I Havannas botaniska trädgård finns en sektion uppkallad efter Ekman.

Filmen Erkänd men okänd och boken Plantae Ekmanianae

I Västindien är Ekman ett känt namn i vetenskapliga kretsar - i Sverige är han nästan okänd utanför kretsen av botanikexperter. En film om Ekmans liv och forskargärning, Erkänd men okänd, gjordes 2006 och utgavs ett år senare. Filmen innehåller många intervjuer med spanskspråkiga botaniker och har visats på många håll i Latinamerika. Bertil Nordenstams storslagna bok Plantae Ekmanianae, beskriver också Ekmans liv och forskargärning.

Källor: Brev från Botaniska sällskapet till Jönköpings kommun 2013-11-04, Plantae Ekmanianae 2007, dokumentärfilm 2006, hemsidor på svenska och spanska.

Senast granskad/publicerad: