Naturreservatet Rosenlunds bankar

Sandbank vid Rosenlundsbankarna.

Rosenlunds bankar är en 35 meter hög och 2 kilometer lång erosionsbrant som kan ses på långt avstånd och är ett karaktäristiskt inslag i landskapsbilden.

De branta strandbrinkarna ger boplats för backsvala och du kan också se strandskata på Elmiafälten. De 30 meter höga sandbankarna skapades när inlandsisen smälte för 10 000 år sedan och består av isälvssand, lera och moränlera. Naturreservatet skyddar den geologiska formationen och erosionsprocessen som pågår alltjämt. Stranden förflyttas cirka 20 meter söderut på 100 år. Strax intill i Huskvarnaviken finns kulturhistoriska, marinarkeologiska fornlämningar.

Naturreservatet Rosenlunds bankar ägs och förvaltats av Jönköpings kommun. Det finns många fler naturreservat att besöka i kommunen och i Jönköpings län, se länk nedan.

Berättelsekarta

Gör gärna ett besök i naturreservatet via vår interaktiva berättelsekarta. Där kan du läsa mer om intressanta platser i reservatet, leder du kan vandra eller se på bilder över reservatets vackra miljöer.

Ett antal platser finns markerade på kartan och beskrivna i text och bild. Vilka bilder och beskrivningar som visas styrs av vad som är synligt i kartan för tillfället. Detta styr du själv genom att zooma in eller förflytta dig runt i kartan.

Rosenlunds bankars naturreservat Länk till annan webbplats.

Skötselplan

På Naturvårdsverkets karta kan du läsa mer om naturreservatet och ladda ner aktuella skötselplaner.

Skyddad natur, Naturvårdsverket: Rosenlunds bankar Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: