Naturreservatet Strömsberg

Strömsbergsskogen när vitsipporna blommar.

Naturreservatet Strömsberg ligger i utkanten av Jönköping intill Ljungarum. Här växer lövskogen på en sluttning med många bäckraviner.

En natur i förändring från hage till skog. Stormarna har tagit lövskogen en bit närmare naturskog. Trots alla förändringar står den stora linden och andra hagmarksträd kvar sedan sluttningen mest var äng och hagmark.

En bra tid att besöka Strömsberg är på våren när vitsippsmattor breder ut sig. Hela marken är täckt av en grönvitprickig vegetation. Djur- och fågellivet i skogen är rikt. Området har skyddsvärda ädellövskogar och lövsumpskogar i ravinerna. Om du väljer att gå en liten stig och den leder till en bäck kan du se spår i den mjuka marken vid bäcken. Spana in om rådjuret nyss har varit här.

Kulturhistoriskt är Strömsberg ett exempel på herrgårdsmiljö sedan 1600-talet. Det var ett egenförsörjt samhälle vid Ljungarums kyrka ända in på 1900-talet. Förutom rika marker och fiske i Strömsbergsbäcken gav Strömsbergs damm välbehövlig vattenkraft i naturahushållningen.

Naturreservatet Strömsberg ägs och förvaltats av Jönköpings kommun. Det finns många fler naturreservat att besöka i kommunen och i Jönköpings län, se länk nedan.

Vägbeskrivning

Kör Herkulesvägen, sväng vid skylt Strömsberg, tag höger vid skylt Naturreservat, parkera på anvisad parkeringsplats. Buss till hållplats Ljungarums kyrka, gå genom trädallé mot Strömsbergs gård, passera gården för att komma till naturreservatet.

Berättelsekarta

Gör gärna ett besök i naturreservatet via vår interaktiva berättelsekarta. Där kan du läsa mer om intressanta platser i reservatet, leder du kan vandra eller se på bilder över reservatets vackra miljöer.

Ett antal platser finns markerade på kartan och beskrivna i text och bild. Vilka bilder och beskrivningar som visas styrs av vad som är synligt i kartan för tillfället. Detta styr du själv genom att zooma in eller förflytta dig runt i kartan.

Strömsberg berättelsekarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skötselplan

På Naturvårdsverkets karta kan du läsa mer om naturreservatet och ladda ner aktuella skötselplaner.

Skyddad natur, Naturvårdsverket: Strömsberg Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: