Naturreservatet Vista kulle

Utsikt från Vista Kulle.

Naturreservatet Vista kulle är ett berg mellan Huskvarna och Kaxholmen som är en av traktens bästa skådarplatser för flyttfåglar som drar söderut på hösten.

Bron ut till ”lusthuset” vid Vista Kulle är avstängd för renovering sommaren och hösten 2023.

Även den nedre utsikten ger en fin vy västerut. Vista kulles topp sticker upp 150 höjdmeter över Vättern. Man kan förstå att berget är fornborg dit folk flydde i orostiderna på 400-talet e Kr, folkvandringstiden.

Andra kulturhistoriska spår är stenbrott från 1800-talet och järnvägen Gripenbergsbanan, som idag är bilväg. Naturen på Vista kulle är karg, stenig och brant men också frodig och rik på ovanliga örter som kräver en basisk berggrund.

Naturreservatet Vista kulle ägs och förvaltats av Jönköpings kommun. Det finns många fler naturreservat att besöka i kommunen och i Jönköpings län, se länk nedan.

Berättelsekarta

Gör gärna ett besök i naturreservatet via vår interaktiva berättelsekarta. Där kan du läsa mer om intressanta platser i reservatet, leder du kan vandra eller se på bilder över reservatets vackra miljöer.

Ett antal platser finns markerade på kartan och beskrivna i text och bild. Vilka bilder och beskrivningar som visas styrs av vad som är synligt i kartan för tillfället. Detta styr du själv genom att zooma in eller förflytta dig runt i kartan.

Berättelsekarta Vista kulle naturreservat Länk till annan webbplats.

Skötselplan

På Naturvårdsverkets karta kan du läsa mer om naturreservatet och ladda ner aktuella skötselplaner.

Skyddad natur, Naturvårdsverket: Vista kulle Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: