Vandringshinder i vattendrag

Här hittar du information om hur dammar som finns kvar i vattendrag hindrar fiska att komma åt sina tidigare lek- och uppväxtområden.

Genom att bygga dammar har vi länge kunnat utvinna vattenkraft ut våra vattendrag. När verksamheten har lagts ner har dammen blivit kvar och hindrat fisk att komma åt sina tidigare lek- och uppväxtområden.

Varje år genomförs åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden. Vi vill också förbättra möjligheterna till fritidsfiske och annan rekreation som är knuten till vatten.

Genom att ta bort vandringshinder får vandrande fisk t.ex. öring och flodnejonöga, tillgång till större områden och har därför större möjligheter att fortplanta sig.

Under åren har åtgärder genomförts i bland annat i Nissan, Tabergsån och Lillån i Bankeryd. Åtgärderna genomförs där det är ekonomiskt motiverat och enligt Länsstyrelsens prioriteringslista.  

När samtliga vätterbäckar är restaurerade kommer årsproduktionen av vätteröring att öka med närmare 40 procent, vilket motsvarar cirka 20 000 individer.

Åtgärderna kan göras på olika sätt. Här är några exempel på åtgärder som gjorts i Jönköpings kommun.

Så här ser vattenfåran efter att Hökhultadammen rivits ut.

Ta bort ett vandringshinder

Det är ofta billigast och ger störst nytta att ta bort ett vandringshinder, t.ex. att riva ut en damm. Det har gjorts i Tabergsån där Hökhultadammen (se foto) och Nyréns damm (Kallebäcken) tagits bort. I Nissan har Unneforsdammen tagits bort.

Ibland vill man ta bort en damm, men ändå ha kvar en vattenspegel. Då kan man bygga stryk eller göra en mindre avsänkning av vattenytan. I Massadammen i Tabergsån har man byggt stryk.

Fisktrappan vid Jära vattensåg

Omlöp eller trappa

Ibland vill man har kvar dammen. Kanske är den ett kulturminnesmärke, eller fyller någon annan funktion. Då kan man istället bygga en fiskväg i form av ett omlöp eller en trappa. Detta är lite dyrare och ger kanske inte tillgång till lika mycket strömmande vattenmiljöer. Vid Jära vattensåg (se foto) finns en trappa. Även i Lillån (Bankeryd) och vid Attarpsdammen finns fiskvägar.


Nissan vid Spafors

Block och lekgrus, vägtrummor

Spafors i Nissan är exempel på en plats där man lagt ut block och lekgrus för att ge fiskarna bättre lek- och uppväxtområden. Två vägtrummor har också bytts ut för att ge fisken större vandringmöjligheter.Senast granskad/publicerad: