Utveckling av dansverksamheter

Här hittar du information om hur satsar på dansen genom samarbeten, dansmöten och stöd samt arrangemang kring dansen.

Jönköpings kommun var en av initiativtagarna till bildandet av Dansnät Sverige 2003 och har sedan dess varit en aktiv del av det nätverket. Kultur- och fritidsförvaltningens danssatsning spelar en betydande roll för scenkonstens utveckling i kommunen. Dansverksamheten innehåller även dansutveckling, tvärkonstnärliga projekt och samarbeten.

Dansutveckling inom kommunen sker genom aktiviteter, stöd och samverkan. Dansverksamheten stödjer och främjar ständigt lokala föreningar, grupper, skolor och professionella dansaktörer samt är delaktig i lokala och regionala danssammanhang.

Dansföreställningar och andra aktiviteter

Vi vill bjuda på unika tillfällen att uppleva dans- och scenkonst.

Varje vår och höst arrangeras flera professionella dansföreställningar med bredd och kvalitet. Ofta är det gästspel med danskonstens främsta utövare från olika delar av världen.

Vi arrangerar flera kringaktiviteter för att öka publikens kunskaper om dans. Prioriterad målgrupp är barn och unga. Vi arrangerar även andra aktiviteter som föreläsningar, workshops, dansresor, uppvisningar och utställningar.

Produktionerna presenteras på teaterscener i Jönköping eller offentliga platser. Om möjligt arrangeras föreställningar också på nya oväntade arenor som utomhus, i ishallen eller något av kommunens många bibliotek.

Senast granskad/publicerad: