Pågående gestaltningsuppdrag

Detalj av fröställning maskros

Här presenteras de platser och byggnader där ett konstnärligt gestaltningsarbete pågår.

I menyn finns aktuella uppdrag. För varje plats eller uppdrag finns också de dokument som beskriver platsen eller byggnaden samt den bestämda tidplanen för processen - från utlysning till färdig gestaltning.

Utsedd konstnär/konstnärer för uppdraget är beslutad av kultur- och fritidsnämnd.

PÅGÅENDE PROJEKT (i produktionsfas)

Talavidskolan: Pernilla Jansson (2023)

Fagerslättsskolan: Joanna Hellgren, Chun Lee Wang Gurt, Mina Karami (2023)

Rosenlundsbadet (förstudie): Kenneth Balfelt (2023)

Wilhelmsrogården: konstkollektion (2024)

Överraska, Variera, Förändra: Jenny Nordmark, Lisa Torell, Mima Pastor & Palle Lindqvist (2024)

Idas skola (skissuppdrag): Pia Sandström, Arkitekturens Grannar

KONTAKT

Filip Zezovski Lind
Konstintendent

E-post: filip.zezovski-lind@jonkoping.se

Telefon 036-10 66 95

Senast granskad/publicerad: