Utlysningar konstnärlig gestaltning

Spår av eld. konstverk. 

Här presenterar vi aktuella gestaltningsuppdrag tillsammans med beskrivande dokument samt tidplan. 

Jönköpings kommun strävar efter att arbeta mot gestaltningar som tar ut svängarna, som sticker ut och ifrågasätter vad ett gestaltningsuppdrag kan innebära.

Vår tro är att offentlig konst och gestaltningsuppdrag har en otrolig förutsättning att inspirera, skapa oväntade situationer, ifrågasätta normer och skapa nya förutsättningar för hur vi upplever världen och hur världen upplever Jönköping.

KONTAKT

Filip Zezovski Lind
Konstintendent

E-post: filip.zezovski-lind@jonkoping.se

Telefon 036-10 66 95

Senast granskad/publicerad: