Graffiti

Här finns information om hur Jönköpings kommun arbetar med att utveckla graffitin genom öppna väggar för laglig graffitimålning.

Nyetablerad graffitivägg på plats

Det finns två öppna väggar för att måla laglig graffiti i Jönköping:

  • Betongväggen söder om Esplanadbron i Huskvarna (ungefärlig adress Kungsgatan 41)
  • Vätterstranden, ungefärlig adress Huskvarnavägen 5 (vid volleybollplanerna)

Det är inte längre tillåtet att måla i gångtunneln vid Talavidsskolan (under Junegatan i korsningen med Dunkehallavägen).

Förhållningsregler

För att använda någon av de öppna ytorna ska graffitikonstnären förhålla sig till nedanstående regler:

  • Måla inte på annat än anvisade ställen
  • Måla inget som kan vara kränkande
  • Ta med dig skräp, burkar och annat eller släng det i soptunnan
  • Ha en öppen och trevlig attityd till förbipasserande

Graffiti i Jönköping

Jönköpings kommun har sedan 2001 arbetat med att utveckla stödet till graffiti samtidigt som klotter och annan skadegörelse motverkas. Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att gemensamt och i samråd med KFUM Ungdomens Hus ansvara för en fortsatt dialog med unga graffitimålare och tekniska nämnden har i uppdrag att ansvara för regelbunden skötsel av de ytor för legal graffiti som finns.

Jönköpings kommun ser positivt på att ge graffitikonstnärer ett utrymme för sin kreativitet – en öppen graffitivägg är inte en brottspreventiv åtgärd för att minska skadegörelse, det är främst en kultursatsning.

Vad är graffiti?

Graffiti (italienska, plural av graffito, ‘ristning’, ytterst av grekiska grapho, ‘skriva’) är text och bilder som i konstnärligt syfte uppförts på ytor i det offentliga rummet av privatpersoner, företrädelsevis med sprayfärg. Graffitin har rötterna i en ung hiphopkultur från 1970-talets USA, men har växt över hela världen.

Även om det fortfarande är populärt bland unga finns det idag utövare i alla åldrar, varav en stor andel arbetar grafiskt och hänvisar till graffitin som en inkörsport till sin yrkeskarriär.

Senast granskad/publicerad: