Apans tankar och Moln

Konstverk av apa och moln intill Munksjön i centrala Jönköping.

Foto: Werner Nystrand

Konstnär: Emma Kronvall
Tillkomstår: 2016
Placering: Lillsjöplan, Jönköping
Teknik och material: Skulptur – brons, polyester, metall, LED-ljus
Objektsnummer: K4738

På Lillsjöplan, intill Munksjön, finns Emma Kronvalls tvådelade gestaltning Apans tankar och Moln från 2016. Verkets två delar befinner sig en liten bit ifrån varandra. På en sittmöbel finns Apans tankar – en sittande figur med ett lysande tankemoln. En bit därifrån finns verkets andra del, Moln. Den består av ett lysande moln som hänger från en livbåtsställning ovanför en bänk intill vattnet. Betraktare kan sätta sig bredvid apan, och molnet skapar en samlingsplats och en utsiktspunkt över Munksjön. Gestaltningen påminner om tankar och drömmar som kommer inifrån oss själva, såväl som från omvärlden.

Emma Kronvall (f. 1976) är konstnär född i Stockholm med examen från Konstfack (2004). Hon arbetar tredimensionellt och har gjort flera offentliga gestaltningar.

Senast granskad/publicerad: