Dumme mosse, tillgänglighet vid södra delen

Här finns information om att Dumme mosse ska vara tillgänglig för alla och att du enkelt kan ta dig fram med barnvagn, rullstol och rollator.

Bil eller färdtjänst till Dumme mosse

Det finns tre entréer för dig med fysisk funktionsnedsättning:

 • flygplatsentrén
 • grillplatsen
 • södra parkeringen

Färdtjänstens beställningscentral känner till dessa entréer.

Vandringsledens sträckning och underlag

Den totala sträckan runt leden är ca. 4,7 km och dess underlag är stenmjöl och träspång.

Stenmjölet är hårt packat och väl lämpat för rullstol, rollator och barnvagn. Sträckan med stenmjöl har bredden 1,7 - 2 meter och den totala längden 3,3 kilometer. Det finns bra med utrymme att mötas. Längs denna sträcka finns sittplatser både med och utan bord med ungefär 80-100 meters mellanrum, sitthöjd 50 cm. Leden är mest flack. Vid två mindre backar överstiger leden 8 % lutning.

Träspången är ca 1 400 meter lång och går över mossen, mellan Grillplatsen, förbi ”Lilla tjärn” och leden norrut mot Flygplatsentrén. Spången är 1,7-1,8 meter bred, har höga avåkningsskydd och är byggd med täta tvärgående plank. Det finns flera sittplatser/mötesplatser. Sittplatserna är 2,6 meter långa med arm- och ryggstöd. Sitthöjd 53 cm.

Sträckan södra parkeringen till grillplatsen saknar ledstråk.

Flygplatsentrén

Här finns:

 • Målpunkt för färdtjänst
 • Informationstavla och information för dig med synnedsättning
 • Parkeringsplatser och parkering för rörelsehindrade
 • Från informationstavlan finns ledstråk längst ledens högra sida att följa för dig med synnedsättning. Härifrån kan du nå Grillplatsen och Södra Parkeringen

Poängpresentation av området - rörelsenedsättning Pdf, 154.7 kB.

Poängpresentation av området - synnedsättning Pdf, 151 kB.

Södra parkeringen

Här finns:

 • Målpunkt för färdtjänst
 • Parkeringsplatser och parkering för rörelsehindrade
 • Informationstavla och information för dig med synnedsättning
 • Från informationstavlan finns ledstråk längst ledens vänstra sida att följa för dig med synnedsättning
 • Tillgängligt bänkbord

Poängpresentation av området - rörelsenedsättning Pdf, 155.2 kB.

Poängpresentation av området - synnedsättning Pdf, 146.9 kB.

Grillplatsen

Här finns:

 • Målpunkt för färdtjänst
 • Parkeringsplatser för dig med rörelsenedsättning
 • Informationstavla och information för dig med synnedsättning
 • Från informationstavlan finns ledstråk längst ledens vänstra sida att följa för dig med synnedsättning
 • Tillgänglig toalett
 • Grillplatser och tillgängliga bänkbord

Poängpresentation av området - rörelsenedsättning Pdf, 160.1 kB.

Poängpresentation av området - synnedsättning Pdf, 150.5 kB.

Senast granskad/publicerad: