search
Sök
menu
Meny
Sök
Jönköping sett från norr.

Överraska, variera, förändra

"Överraska, variera, förändra” är tredelat projekt där två uppdrag handlar om att gestalta livsmiljö och ett som gäller konstnärlig dokumentation av projektet i stort.

För de deltagande konstnärerna blir vår kommun ett experimentellt galleri - där du som besökare och boende får möjlighet att möta konst på oväntade platser. Konsten kan göra stadsmiljön mer attraktiv och vacker men också tankeväckande genom såväl behagliga som obehagliga intryck.

Projektet sträcker sig över hela kommunen, från Gränna och Visingsö i norr till Vätterns spets i söder. Med andra ord finns utrymme för att skapa gränsöverskridande både geografiskt och uttrycksmässigt.

"Överraska, variera, förändra" startar 2022 då två konstnärer/konstnärsgrupper genomför en förstudie av vår kommun som sedan färdigställs under 2023. Hela projektet ska följas av en filmare/konstnär.

Här hittar du mer information om intresseanmälan, behörighetskrav och andra kriterier

  • Anmälan stängd. Mer information kommer.
  • Behörighetskrav uppdrag 1-2: Genomgången Konsthögskola (BA) och/alt 5 års yrkesverksamhet.
  • Behörighetskrav uppdrag 3: Genomgången Konsthögskola alt Filmhögskolan (BA) och/alt 5 års yrkesverksamhet.
  • Intresseanmälan ska innehålla: val mellan uppdrag 1-3, CV och portfolio med 3-5 exempel på uppdrag som speglar uppsatta kriterier för respektive uppdrag.
  • Märk din ansökan med "Uppdrag 1", "Uppdrag 2" eller "Uppdrag 3" i ämnesraden.
  • Det går att söka fler än ett uppdrag, skicka då en intresseanmälan per uppdrag.
  • Vecka 16 kontaktas samtliga som lämnat intresse, då meddelas också vilka som gått vidare för att lämna anbud.
  • Allt material som finns att tillgå under processen är skrivet och tillhandahålls på svenska.

Bakgrund: Överraska, variera, förändra

Överraska, variera, förändra tar avstamp i de extra investeringsmedel som Kulturnämnden har avlagt som en gest till kulturen i Jönköpings kommun, vilka ska disponeras under 2022 och 2023. Till skillnad från många andra offentliga konstprojekt i kommunen är dessa medel inte knutna till ett nybyggnadsprojekt, och projektets geografiska möjligheter sträcker sig därför över hela Jönköpings kommun. Kommunen omfattar området kring den södra delen av Vättern, med bland annat Gränna och Visingsö i norr, Bottnaryd och Tenhult i väst respektive öst, och orterna Jönköping och Huskvarna vid Vätterns södra spets.

Både uppdrag 1 och 2 innefattar att samverka med offentliga eller privata lokala aktörer och/eller boende för att identifiera platser, teman, frågeställningar eller fenomen att arbeta vidare utifrån i den konstnärliga processen; och här urskiljs även var den resulterande konstnärliga gestaltningen ska placeras och formen den kommer ta.

Uppdrag 1: Utforskande process och permanent konstnärlig gestaltning

En del av det konstnärliga arbetet innefattar att göra ett långvarigt, fysiskt avtryck i kommunen i form av en permanent konstnärlig gestaltning.

Uppdrag 2: Utforskande process och öppen gestaltning

Den andra konstnärliga processen ska resultera i en gestaltning i bred bemärkelse. Denna avslutande del är av öppen karaktär och konstnären/konstnärsgruppen avgör utifrån den utforskande processen och det egna konstnärskapet vilken form den tar.

Uppdrag 3: Utforskande dokumentation

Den tredje delen av förslaget innefattar utforskande dokumentation i form av en filmare/konstnär som följer projekten från början till slut, som presenteras i formen av en film. Filmen har både dokumenterande och utforskande ambition, men dess form och format utformas av den filmaren/konstnären.