search
Sök
menu
Meny

Anslagstavla för Jönköpings kommun

Detta är Jönköpings kommuns officiella anslagstavla. Här kan du ta del av kallelser, läsa protokoll och kungörelser och tillkänna­givanden.

Ett beslut kan överklagas skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då vi publicerat det på anslagstavlan.

Du kan överklaga ett beslut om du uppfyller minst en av punkterna nedan:

 • är folkbokförd i Jönköpings kommun
 • äger en fastighet i Jönköpings kommun
 • är taxerad för kommunalskatt i Jönköpings kommun.

För mer information om hur man överklagar, se under rubriken Länkar.

 • 2018-01-18
  Protokoll från äldrenämndens sammanträde 17 januari 2018
  Protokoll från äldrenämnden sammanträde den 17 januari 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-01-18
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 11 januari
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 11 januari 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-01-18
  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde 9 januari 2018                 
  Protokoll från sociala områdesnämndensöders sammanträde den 9 januari 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.                  
  Läs mer
 • 2018-01-17
  Protokoll från socialnämndens sammanträde, den 16 januari 2018
  Paragraferna 5-6 från socialnämndens sammanträde den 16 januari 2018 är nu justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-01-17
  Samråd - Detaljplan för del av Kärnan 7, Söder, Jönköpings kommun
  Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av ett nytt flerbostadshus på fastigheten Kärnan 7.
  Läs mer
 • 2018-01-17
  Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde 17 januari 2018
  Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 17 januari 2018 är nu justerat. Pga sekretess publiceras inte protokollet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-01-17
  Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde 25 januari
  Sammanträdet är öppet för allmänheten. Välkommen till aulan på Erik Dahlbergsgymnasiet, Föreningsgatan 2, Jönköping, torsdagen den 25 januari 2017 kl. 13.00.
  Läs mer
 • 2018-01-17
  Protokoll från sociala områdesnämnden östers sammanträde 11 januari
  Protokoll från sociala områdesnämnden östers sammanträde den 11 januari 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-01-17
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 16 januari
  Paragraferna 6,9 och 14 från tekniska nämndens sammanträde den 16 januari 2018 är beslutade med omedelbar justering. För att ta del av protokollsutdrag, kontakta tekniska kontorets diarium på e-postadress tekniska@jonkoping.se
  Läs mer
 • 2018-01-15
  Anslag från Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-01-08
  Anslag från Ledingsutskottets sammanträde den 8 januari 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-01-12
  Protokoll från sociala områdesnämnden östers sammanträde 11 januari
  Protokoll från sociala områdesnämnden östers sammanträde den 11 januari 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-01-12
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 10 januari
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 10 januari 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-01-12
  Protokoll från sociala områdesnämnden västers arbetsutskotts sammanträde 11 januari 2018                  
  Protokoll från sociala områdesnämnden västers arbetsutskotts sammanträde den 11 januari 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-01-11
  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde 9 januari
  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 9 januari 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av skeretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-01-09
  Anslag från Personalutskottet 2017-12-06
  Anslag från Personalutskottets sammanträde den 06 december 2017 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-01-08
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde 20 december
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde den 20 december 2017 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-01-04
  Protokoll från sociala områdesnämnden västers arbetsutskotts sammanträde 4 januari
  Protokoll från sociala områdesnämnden västers arbetsutskotts sammanträde den 4 januari 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-01-04
  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde 3 januari
  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 3 januari 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av skeretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-01-02
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 21 december
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 december 2017 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2017-12-27
  Granskning - Detaljplan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för idrottsanläggning på del av Torpa 2:1 m.fl i Jönköping
  Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra en ny idrottsanläggning. Eventuella synpunkter ska skriftligen vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 24 januari 2018.
  Läs mer
 • 2017-12-20
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 14 december
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 14 december 2017 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer