search
Sök
menu
Meny

Anslagstavla för Jönköpings kommun

Detta är Jönköpings kommuns officiella anslagstavla. Här kan du ta del av kallelser, läsa protokoll och kungörelser och tillkänna­givanden.

Ett beslut kan överklagas skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då vi publicerat det på anslagstavlan.

Du kan överklaga ett beslut om du uppfyller minst en av punkterna nedan:

 • är folkbokförd i Jönköpings kommun
 • äger en fastighet i Jönköpings kommun
 • är taxerad för kommunalskatt i Jönköpings kommun.

För mer information om hur man överklagar, se under rubriken Länkar.

 • 2019-08-15
  Protokoll från kommunfullmäktiges presidiums sammanträde 20 juni 2019
  Anslag från kommunfullmäktiges presidiums sammanträde den 20 juni 2019 är nu publicerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-08-15
  Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 12 augusti 2019
  Anslag från Ledingsutskottets sammanträde den 12 augusti 2019 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-08-14
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 
  område östers extra sammanträde den 13 augusti 2019

  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område östers extra sammanträde den 13 augusti 2019 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-08-14
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 
  område östers sammanträde den 6 augusti 2019

  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område östers sammanträde 
  den 6 augusti 2019 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

  Läs mer
 • 2019-08-08
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 
  område västers extra sammanträde den 7 augusti 2019

  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område västers extra sammanträde 
  den 7 augusti 2019 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

  Läs mer
 • 2019-06-30
  Samråd - Detaljplan för del av Gräshagen 1:1, Jönköpings kommun
  Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av förskola.
  Läs mer
 • 2019-05-28
  Samråd - Detaljplan för Åsen 1:2 m.fl, Jönköpings kommun.
  Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten och lämpligheten för bostadsändamål, vård och omsorgsboende, skola, idrottsanläggning och centrumverksamhet samt bebyggelsens omfattning och utformning.
  Läs mer

Överförmyndarenheten

Skicka e-post till Överförmyndarenheten

Telefon: 036-10 50 00 (Kontaktcenter)

Telefontider
Måndag, onsdag-fredag 10-11.30
Tisdag 13-14.30

Besöksadress efter bokning:
Kaserngatan 12, A6, Jönköping

Postadress:
Överförmyndarenheten
551 89 Jönköping

Överförmyndarenhetens informationssidor