search
Sök
menu
Meny

Anslagstavla för Jönköpings kommun

Detta är Jönköpings kommuns officiella anslagstavla. Här kan du ta del av kallelser, läsa protokoll och kungörelser och tillkänna­givanden.

Ett beslut kan överklagas skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då vi publicerat det på anslagstavlan.

Du kan överklaga ett beslut om du uppfyller minst en av punkterna nedan:

 • är folkbokförd i Jönköpings kommun
 • äger en fastighet i Jönköpings kommun
 • är taxerad för kommunalskatt i Jönköpings kommun.

För mer information om hur man överklagar, se under rubriken Länkar.

 • 2019-05-21
  Protokoll från socialnämndens sammanträde, den 14 maj 2019

  Paragraferna 66-82 från socialnämndens sammanträde, den 14 maj 2019, är nu justerade. Den som vill överklaga något av besluteten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-05-21
  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 16 maj
  Paragrafen 57 från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 maj  beslutades med omedelbar justering. För att ta del av protokollsutdraget kontakta kultur- och fritidsnämndens diarium på e-postadress kff@jonkoping.se.
  Läs mer
 • 2019-05-21
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträde, den 13 maj 2019
  Paragraferna 84-94 från individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträde den 13 maj 2019 är nu justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-05-20
  Protokoll från valnämndens sammanträde 13 maj 2019
  Protokoll från valnämndens sammanträde den 13 maj 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-05-17
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde 23 april 2019
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde den 23 april 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-05-17
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 
  område västers sammanträde den 7 maj 2019

  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område västers sammanträde 
  den 7 maj 2019 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

  Läs mer
 • 2019-05-16
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 15 maj 2019
  Paragraf 51 Miljöpris, från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 15 maj är beslutad med omedelbar justering. För att ta del av protokollsutdrag kontakta miljö- och hälsoskyddsnämndens diarium på e-postadress miljo@jonkoping.se.
  Läs mer
 • 2019-05-16
  Protokoll från kommunfullmäktiges presidiums sammanträde 13 maj 2019
  Anslag från kommunfullmäktiges presidiums sammanträde den 13 maj 2019 är nu publicerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-05-15
  Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde 15 maj 2019
  Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 15 maj 2019 är nu justerat. Pga sekretess publiceras inte protokollet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-05-14
  Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde 23 maj 2019
  Sammanträdet är öppet för allmänheten. Välkommen till aulan på Erik Dahlbergsgymnasiet, Föreningsgatan 2, Jönköping, onsdagen den 23 maj 2019 kl. 13.00.
  Läs mer
 • 2019-05-14
  Protokoll från kommunfullmäktiges presidiums sammanträde 29 april 2019
  Anslag från kommunfullmäktiges presidiums sammanträde den 29 april 2019 är nu publicerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-05-14
  Protokoll från kommunfullmäktiges presidiums sammanträde 26 april 2019
  Anslag från kommunfullmäktiges presidiums sammanträde den 26 apil 2019 är nu publicerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-05-14
  Protokoll från kommunfullmäktiges presidiums sammanträde 15 april 2019
  Anslag från kommunfullmäktiges presidiums sammanträde den 15 april 2019 är nu publicerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-05-14
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 8 maj 2019
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-05-10
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 
  område östers sammanträde den 30 april 2019

  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område östers sammanträde den 30 april 2019 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-05-09
  Protokoll från personalutskottets sammanträde 25 april 2019
  Protokoll från Personalutskottets sammanträde den 25 april 2019 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-05-08
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 
  område söders sammanträde den 7 maj 2019

  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område söders sammanträde 
  den 7 maj 2019 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

  Läs mer
 • 2019-05-07
  Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 23 april 2019
  Anslag från Ledingsutskottets sammanträde den 23 april 2019 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-05-06
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 25 april 2019
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-05-06
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 
  område östers extra sammanträde den 6 maj 2019

  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område östers extra sammanträde den 6 maj 2019 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-05-02
  Eldningsförbud upphör

  Eldningsförbudet som infördes den 24 april 2019 för Jönköpings  kommun upphör att gälla från och med i dag den 2 maj 2019 kl 17:00. Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och samtliga kommuner i Jönköpings län.
  Läs mer
 • 2019-04-30
  Protokoll från äldrenämndens sammanträde 17 april 2019
  Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 17 april 2019 är nu justerat . Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-04-30
  Granskning - Detaljplan för Ekhagen 2:1, Ekhagen, Jönköpings kommun.  
  Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av bostäder.
  Läs mer
 • 2019-04-30
  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 
  område söders sammanträde den 23 april 2019

  Protokoll från individ- och familjeomsorgsnämndens utskott område söders sammanträde den 23 april 2019 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-04-29
  Protokoll från valnämndens sammanträde 23 april 2019
  Protokoll från valnämndens sammanträde den 23 april 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2019-04-29
  Protokoll från stadsbyggnadsnämndens sammanträde 17 april 2019
  Protokoll från stadsbyggnadsdnämndens sammanträde den 17 april 2019 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer

Överförmyndarenheten

Skicka e-post till Överförmyndarenheten

Telefon: 036-10 50 00 (Kontaktcenter)

Telefontider
Måndag, onsdag-fredag 10-11.30
Tisdag 13-14.30

Besöksadress efter bokning:
Kaserngatan 12, A6, Jönköping

Postadress:
Överförmyndarenheten
551 89 Jönköping

Överförmyndarenhetens informationssidor