search
Sök
menu
Meny

Anslagstavla för Jönköpings kommun

Detta är Jönköpings kommuns officiella anslagstavla. Här kan du ta del av kallelser, läsa protokoll och kungörelser och tillkänna­givanden.

Ett beslut kan överklagas skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då vi publicerat det på anslagstavlan.

Du kan överklaga ett beslut om du uppfyller minst en av punkterna nedan:

 • är folkbokförd i Jönköpings kommun
 • äger en fastighet i Jönköpings kommun
 • är taxerad för kommunalskatt i Jönköpings kommun.

För mer information om hur man överklagar, se under rubriken Länkar.

 • 2018-04-20
  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 10 april 2018 
  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 10 april 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. 
  Läs mer
 • 2018-04-20
  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 10 april 2018                 
  Protokoll från sociala områdesnämndensöders sammanträde den 10 april 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.                  
  Läs mer
 • 2018-04-19
  Protokoll från sociala områdesnämnden östers sammanträde den 18 april 2018
  Protokoll från sociala områdesnämnden östers sammanträde den 18 april 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-04-18
  Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde 26 april 2018
  Sammanträdet är öppet för allmänheten. Välkommen till aulan på Erik Dahlbergsgymnasiet, Föreningsgatan 2, Jönköping, torsdagen den 26 april 2018 kl. 13.00.
  Läs mer
 • 2018-04-18
  Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde 18 april 2018
  Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 18 april 2018 är nu justerat. Pga sekretess publiceras inte protokollet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-04-18
  Protokoll från socialnämndens sammanträde, den 17 april 2018
  Paragraferna 67-69, 71-74, 76-77 från socialnämndens sammanträde den 17 april 2018 är nu justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-04-18
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 12 april 2018
  Paragraf 33, 35-41, protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 12 april är nu justerat och finns som en pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-04-18
  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 16 april 2018                 
  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 16 april 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.                  
  Läs mer
 • 2018-04-17
  Protokoll från tekniska nämnden 10 april 2018
  Paragraferna 71-74 och 76-84 från tekniska nämndens sammanträde den 10 april 2018 är nu justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-04-16
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 11 april 2018 
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 11 april 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-04-13
  Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 9 april
  Anslag från Ledingsutskottets sammanträde den 9 april 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-04-13
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 12 april 2018
  Paragraf 34, Remiss för anpassningar till klimatförändringar, från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 12 april 2018 är beslutad med omedelbar justering. För att ta del av protokollsutdrag, kontakta miljö- och hälsoskyddskontorets diarium på e-postadress miljo@jonkoping.seDen som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-04-13
  Protokoll från samordningsförbundet Södra Vätterbygdens sammanträde 22 mars 2018
  Protokoll från samordningsförbundet Södra Vätterbygden sammanträde den 22 mars 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-04-12
  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 10 april 2018
  Paragraf 131 från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 10 april 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av skeretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-04-11
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 5 april 2018
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 5 april 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-04-11
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 10 april 2018
  Paragraf 75 från tekniska nämndens sammanträde den 10 april 2018 är beslutad med omedelbar justering.Den som vill överklaga beslut måste göra det senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
  Läs mer
 • 2018-04-11
  Protokoll från personalutskottets sammanträde 23 mars 2018
  Protokoll från personalutskottets sammanträde den 23 mars 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-04-11
  Protokoll från sociala områdesnämnden östers sammanträde den 4 april 2018
  Protokoll från sociala områdesnämnden östers sammanträde den 4 april 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-04-05
  Protokoll från sociala områdesnämnden östers sammanträde den 4 april 2018
  Paragraf 105 från sociala områdesnämnden östers sammanträde den 4 april 2018 är nu justerad. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-04-05
  Protokoll från sociala områdesnämnden västers sammanträde den 27 mars 2018 
  Protokoll från sociala områdesnämnden västers sammanträde den 27 mars 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. 
  Läs mer
 • 2018-04-04
  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 15 mars 2018
  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 mars 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-04-04
  Granskning - Detaljplan för bostäder på del av Kortebo 4:9 m.fl, Strandängen, Jönköpings kommun.
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en omvandling av stadsdelen Strandängen med bostäder, centrumverksamhet, vård samt skol- och förskoleverksamhet.
  Läs mer
 • 2018-04-03
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde 20 mars
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde den 20 mars 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-03-22
  Kungörelse - Åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023.
  Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett åtgärdsprogram för omgivningsbuller som innehåller förslag till åtgärder under kommande 5-årsperiod.
  Läs mer
 • 2018-02-21
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 20 februari
  Paragraferna 30-31,33 och 34 från tekniska nämndens sammanträde den 20 februari 2018 är beslutade med omedelbar justering. För att ta del av protokollsutdrag, kontakta tekniska kontorets diarium på e-postadress tekniska@jonkoping.se
  Läs mer