search
Sök
menu
Meny

June Avfall och Miljö AB

Slambil som kör längst en grusväg i solnedgången.

foto: Patrik Svedberg

June Avfall & Miljö är ett bolag som ägs gemensamt av de tre kommunerna Jönköping, Habo och Mullsjö.

June Avfall & Miljö hjälper över 162 000 kommuninvånare med sophämtning, slamtömning och sortergårdsverksamhet. De ansvarar för 11 sortergårdar. På sex av gårdarna finns en prylbod där invånarna kan lämna in det avfall som de vill bli av med, men som kan ha ett värde för någon annan. På Jönköpings sortergård finns en byggbod för återbruk av överblivet byggmaterial.

Bolaget hämtar avfall hos 72 000 hushåll. 1,5 miljoner sopkärl och 7 500 slambrunnar töms om året. June Avfall & Miljö består av drygt 100 engagerade medarbetare, som genom kvalitet och gott kundbemötande vill göra det enkelt för sina kunder att värna om miljön. De har en spännande och omväxlande vardag där deras värdeord; engagemang, respekt och ansvar präglar deras arbete. Genom sin vision ”Från avfall till resurs för ett hållbart samhälle” tar de tillsammans hand om kommunernas avfall och slam på ett miljöriktigt sätt.

Sök förtroendevald politiker efter bolagsstyrelse, namn eller politiskt parti

Förutom Jönköpings kommuns representanter finns i styrelsen

  • Gunnar Pettersson, Habo kommun
  • Linda Danielsson, Mullsjö kommun