Kommunstyrelsen

Här finns information om kommunstyrelsen, som leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande mål, riktlinjer och styrning av den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare.

De huvudsakliga uppgifterna är att ansvara för kommunens utveckling och ekonomi, översiktlig fysisk planering, mark- och bostadsförsörjning, näringslivs- och sysselsättningsfrågor, inköps-, informations- och turistfrågor samt organisationsfrågor.

Kommunstyrelsen ska bereda kommunfullmäktiges samtliga ärenden. Mandatfördelningen i kommunstyrelsen är:

 • Socialdemokraterna 4 mandat
 • Centerpartiet 1 mandat
 • Vänsterpartiet 1 mandat
 • Liberalerna 1 mandat
 • Miljöpartiet 1 mandat
 • Moderaterna 3 mandat
 • Sverigedemokraterna 2 mandat
 • Kristdemokraterna 2 mandat

Kallelser och protokoll

Äldre kallelser och protokoll

Protokoll från sammanträdena finns tillgängliga på stadskontorets kansliavdelning i Rådhuset samt på stadsbiblioteket.

Sammanträdesdagar

Sammanträdestider 2023

 • 10 och 24 januari
 • 7 och 21 februari
 • 14 och 28 mars
 • 11 och 25 april
 • 9 och 23 maj
 • 7 och 20 juni
 • 15 och 29 augusti
 • 12 och 26 september
 • 10 och 24 oktober
 • 7 och 21 november
 • 5 och 19 december

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen, stadskontoret
551 89 Jönköping
Tfn 036-10 50 00