search
Sök
menu
Meny

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande mål, riktlinjer och styrning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare.

De huvudsakliga uppgifterna är att ansvara för kommunens utveckling och ekonomi, översiktlig fysisk planering, mark- och bostadsförsörjning, näringslivs- och sysselsättningsfrågor, inköps-, informations- och turistfrågor samt organisationsfrågor.

Kommunstyrelsen ska bereda kommunfullmäktiges samtliga ärenden. Mandatfördelningen i kommunstyrelsen är:

  • Socialdemokraterna 4 mandat
  • Centerpartiet 1 mandat
  • Liberalerna 1 mandat
  • Miljöpartiet 1 mandat
  • Vänsterpartiet 1 mandat
  • Kristdemokraterna 3 mandat
  • Moderaterna 2 mandat
  • Sverigedemokraterna 2 mandat

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare enligt kommunfullmäktiges beslutade ordninglänk till annan webbplats

Sök förtroendevald politiker efter namn eller politiskt parti

Kommunstyrelsen sammanträder i regel två gånger varje månad.

pdf: Sammanträdeskalender, möteskalender, Sammanträden i kommunstyrelsenöppnas i nytt fönster (pdf, 259.6 kB)

Protokoll från sammanträdena finns tillgängliga på stadskontorets kansliavdelning i Rådhuset samt på stadsbiblioteket.

Kallelser och protokoll

pdf: Reglemente kommunstyrelsen (pdf, 36 kB)

pdf: Kommunprogram för mandatperioden 2019-2022 (pdf, 344.8 kB)

Kontakt

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen, stadskontoret
551 89 Jönköping
Tfn 036-10 50 00