Kommunstyrelsen

Här finns information om kommunstyrelsen, som leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande mål, riktlinjer och styrning av den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare.

De huvudsakliga uppgifterna är att ansvara för kommunens utveckling och ekonomi, översiktlig fysisk planering, mark- och bostadsförsörjning, näringslivs- och sysselsättningsfrågor, inköps-, informations- och turistfrågor samt organisationsfrågor.

Kommunstyrelsen ska bereda kommunfullmäktiges samtliga ärenden. Mandatfördelningen i kommunstyrelsen är:

 • Socialdemokraterna 4 mandat
 • Centerpartiet 1 mandat
 • Liberalerna 1 mandat
 • Miljöpartiet 1 mandat
 • Vänsterpartiet 1 mandat
 • Kristdemokraterna 3 mandat
 • Moderaterna 2 mandat
 • Sverigedemokraterna 2 mandat

Kallelser och protokoll

Protokoll från sammanträdena finns tillgängliga på stadskontorets kansliavdelning i Rådhuset samt på stadsbiblioteket.

Sammanträdesdagar

Kommunstyrelsen sammanträder i regel på tisdagar klockan 9.00 två gånger per månad i Rådsalen, Rådhuset.

 • 11 och 25 januari
 • 8 och 22 februari
 • 15 och 29 mars
 • 12 och 26 april
 • 10 och 23 maj
 • 7 och 20 juni
 • 16 och 30 augusti
 • 20 september
 • 4 och 25 oktober
 • 8 och 22 november
 • 6 och 19 december

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens presidium

Kommunstyrelsens presidium sammanträder i regel på måndagar klockan 13.30 i Tveta-Vistasalen, Rådhuset.

 • 3, 17 och 31 januari
 • 14 februari
 • 7 och 21 mars
 • 4 och 14 april
 • 2, 13 och 30 maj
 • 10 juni
 • 8 och 22 augusti
 • 12 och 26 september
 • 17 och 31 oktober
 • 14 och 28 november
 • 9 december

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen, stadskontoret
551 89 Jönköping
Tfn 036-10 50 00