HBTQ

Här hittar du information om hur Jönköpings kommun arbetar med HBTQ.

Jönköpings kommun arbetar aktivt för att skapa en mer inkluderande, öppen, trygg och kreativ kommun, en kommun för alla. Personer ska garanteras samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck i möte med kommunens verksamheter.

Normer brukar betecknas som det normala eller hur du förväntas vara eller bete dig i en social grupp. Heteronormen är en av de starkaste normer vi har i vårt samhälle och det är först när någon bryter mot normen som den blir synlig. Det kan vara att bli kär i någon av samma kön eller inte vilja definiera sig som antingen man eller kvinna. Ett sätt att undvika att personer blir utestängda eller diskriminerade på grund av sin identitet eller sexuella läggning är att undersöka vilka normer och strukturer som finns i vårt samhälle och i kommunens verksamheter

Så arbetar Jönköpings kommun med hbtq

Jönköpings kommun arbetar för HBTQ-personers rättigheter bland annat genom mötesplats BRUNNEN där det finns verksamhet för HBTQ-personer över 16 år varje torsdag.

Kommunen är en aktiv del i Qom ut paradens arrangemang. Jönköpings kommun har en plats i Qom ut styrelse och finns på plats i tåget varje år för att manifestera all människors lika värde. Evenemangskalendern / länk.

Jönköpings kommunfullmäktige har tagit beslut om att alla som arbetar med barn och unga ska få kompetensutveckling kring HBTQ frågor och kommunens förskolor arbetar med materialet Regnbågsfamiljen. På gymnasieskolor hålls temaveckor kring allas rätt att älska den de vill. Utbildningar i normer och värdegrundsfrågor finns tillgängliga för chefer och medarbetare.

Det normkritiska och normkreativa bildprojektet NORMSTORM är ett sätt att sätta fokus på normer som begränsar både i staden, skolan och på fritidsgårdarna.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Maria Lillieström
Utvecklings- och hållbarhetsenheten

Josefin Hagström
Utvecklings- och hållbarhetsenheten