Arbetsmarknadsinsatser för dig 25-66 år

Du som är 25–66 år och behöver stärka dina möjligheter att bli självförsörjande genom arbete eller studier kan få stöd av Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) i Jönköpings kommun. Vår prioriterade målgrupp är du som har försörjningsstöd och som inte har en aktiv insats vid Arbetsförmedlingen. 

  • Du kan få hjälp med att kartlägga din hälsa och livssituation, om du har någon funktionsvariation och behöver någon särskild anpassning.
  • Du får stöd i hur du kan komma vidare till jobb eller studier och hur du uppdaterar dina arbetsmarknadskunskaper och ansökningshandlingar.
  • Du får lära dig om arbetsmarknaden och hur du söker jobb.
  • Det finns möjlighet till arbetsträning och praktik där du kan prova nya yrkesområden och få kontakter på företag.
  • Du kan också få hjälp med kontakter inom kommunen och andra myndigheter om du behöver det.