Arbetsmarknadsinsatser för dig 20-66 år

Här kan du läsa mer om vilket stöd du som är 20–66 år kan få för att stärka dina möjligheter att bli självförsörjande.

Du som är 20–66 år och behöver stärka dina möjligheter att bli självförsörjande genom arbete eller studier kan få stöd av Arbetsmarknadsavdelningen (AMA). Vårt uppdrag är att framför allt stödja dig som har försörjningsstöd och som inte har en aktiv insats vid Arbetsförmedlingen.

  • Du kan få hjälp med att kartlägga din hälsa och livssituation, om du har någon funktionsvariation och behöver någon särskild anpassning i en arbetssituation.
  • Du får stöd i hur du kan komma vidare till jobb eller studier och hur du uppdaterar dina arbetsmarknadskunskaper och ansökningshandlingar.
  • Du får lära dig om arbetsmarknaden och hur du söker jobb.
  • Det finns möjlighet till arbetsträning och praktik där du kan prova nya yrkesområden och få kontakter på företag.
  • Du kan också få hjälp med kontakter inom kommunen och andra myndigheter om du behöver det.

Arbetsmarknadsavdelningens uppdrag

På Arbetsmarknadsavdelningen arbetar vi aktivt med personer som av olika anledningar har behov av extra stöd för att komma in på arbetsmarknaden. Vi har insatser som exempelvis vägledning, stöd i jobbsökandet, arbetsträning, praktik och arbetsmarknadsanställningar i kommunens olika förvaltningar.

Vi samarbetar med näringslivet, kommunens förvaltningar och bolag, civilsamhället, Arbetsförmedlingen och de kompletterande aktörer som Arbetsförmedlingen upphandlar.

För att ta del av våra insatser blir du oftast hänvisad av handläggare inom försörjningsstöd eller Arbetsförmedlingen. Du kan också ta direktkontakt med AMA om du är:

  • Skriven i Jönköpings kommun och är 16-66 år
  • Arbetslös
  • Redo att ta ett arbete eller ta del av arbetsförberedande aktiviteter

Senast granskad/publicerad: