Rengöring och brandskyddskontroll på restaurang

Här hittar du information om vad som gäller vid rengöring och kontroll av imkanaler om du äger en restaurang eller storkök.

Att rengöra imkanaler i restauranger och storkök är ett kommunalt ansvar och är en del av det ansvar kommunen har för sotning och brandskyddskontroll. En imkanal kan innehålla fett och andra brännbara avlagringar. Detta innebär att en brand som uppstår på en spis eller i en flottyrgryta kan sprida sig vidare i byggnaden. Förutom att rengöra regelbundet är det också viktigt att imkanaler och tillhörande komponenter är rätt installerade. Detta kontrolleras genom en brandskyddskontroll. Den ska bland annat ska se till att den brandavskiljande funktionen fungerar på rätt sätt och inte sprider brand vidare.

Brandskyddskontrollen ska alltid utföras av kommunen eller av en entreprenör som kommunen har utsett. I Jönköpings kommun utförs rengöring och brandskyddskontroll av GÖSAB Sotning AB som kommunen har avtal med.

Kontaktuppgifter GÖSAB Sotning AB Länk till annan webbplats.

Rengöringsintervall

  • Imkanalerna ska rengöras 3 gånger per år om de finns i ett kök där matlagning sker i större omfattning än i ett vanligt enskilt hushåll.
  • Imkanaler ska rengöras 1 gång per år om de finns i ett kök där mat enbart värms upp eller kök som har pizza- eller bakugnar.

Kontrollintervall

  • Imkanalerna ska kontrolleras vartannat år om de finns i ett kök där matlagning sker i större omfattning än i ett vanligt enskilt hushåll.
  • Imkanaler ska kontrolleras vartannat år om de finns i ett kök där mat enbart värms upp eller kök som har pizza- eller bakugnar.

Det är i första hand respektive entreprenörs ansvar att rengöringen och kontrollen görs enligt gällande tidsperioder. Verksamheten är skyldig att medverka så att rengöring och kontroll kan genomföras på ett smidigt sätt. Kostnaden tas ut enligt fastställd taxa som kommunen har beslutat om.

På sidan Sotning och eldstäder finner du bland annat taxor och avgifter

Egensotning

Det finns en möjlighet för en verksamhet att själva rengöra sin anläggning. Förutsättningen är att den som utför rengöringen kan visa att han/hon har tillräcklig kompetens på området. Det är också nödvändigt att ha tillgång till den utrustning som behövs.

Brandskyddsföreningens kurs i egensotning Länk till annan webbplats.

Ansökan om att sota själv

Ändringar av sotningsförutsättningar

När en verksamhet ändras på något sätt och som kanske påverkar sotningen ska det anmälas till GÖSAB Sotning AB. Ändrade förhållande kan till exempel vara ändrad verksamhet, ny ägare eller liknande.

Kontaktuppgifter GÖSAB Sotning AB Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: