search
Sök
menu
Meny

Företag, stöd och rådgivning

Jönköpings kommun har som mål att skapa goda förutsättningar för det befintliga näringslivets utveckling och expansion samt att stimulera och underlätta nyetableringar och nyföretagande.

Vi utvecklar och upprätthåller goda kontakter med företag, fackliga representanter, organisationer och myndigheter. Nätverk och gemensamma mötesplatser bidrar till samverkan och utveckling av det lokala näringslivet.

Vi medverkar även till att möta behovet av arbetskraft och näringslivsanpassade utbildningar, att hitta lösningar av företagens mark- och lokalbehov samt att underlätta utvecklingen av högskolor och infrastruktur. Tillsammans med näringslivet marknadsförs kommunen som attraktiv etableringsort, såväl nationellt som internationellt.