Företag, stöd och rådgivning

Här kan du som är lokal företagare få en överblick om hur vi skapar möjligheter för att utveckla och expandera näringslivet i kommunen.

Det är viktigt för oss att ha goda kontakter med företag, fackliga representanter, organisationer och myndigheter. Våra nätverk och mötesplatser bidrar till samverkan och utveckling av kommunens näringsliv.

Vi medverkar till att möta behovet av arbetskraft och utbildningar som är anpassade efter näringslivets behov. Vi hittar lösningar för företagens mark- och lokalbehov och vi vill underlätta utvecklingen av högskolor och infrastruktur.

Tillsammans med näringslivet marknadsför vi kommunen som en attraktiv etableringsort, både nationellt och internationellt.

Senast granskad/publicerad: