search
Sök
menu
Meny
Sök

Företag, stöd och rådgivning

Jönköpings kommun vill skapa goda möjligheter för det lokala näringslivets utveckling och expansion. Vi vill också stimulera och underlätta nya etableringar och nyföretagande.

Det är viktigt för oss att ha goda kontakter med företag, fackliga representanter, organisationer och myndigheter. Våra nätverk och mötesplatser bidrar till samverkan och utveckling av kommunens näringsliv.

Vi medverkar till att möta behovet av arbetskraft och utbildningar som är anpassade efter näringslivets behov. Vi hittar lösningar för företagens mark- och lokalbehov och vi vill underlätta utvecklingen av högskolor och infrastruktur.

Tillsammans med näringslivet marknadsför vi kommunen som en attraktiv etableringsort, både nationellt och internationellt.