Gräva i kommunal mark, ansökan om grävtillstånd

Här finns information om hur du ansöker om att få tillstånd för att gräva i kommunal mark.

Ansök om tillstånd att gräva i kommunal mark

Via vår webbapplikation ansöker du om tillstånd att gräva i kommunal mark hos väghållaren, det vill säga Jönköpings kommun. Ansökan görs via länken här nedan, minst två veckor innan arbetet sätts igång eller platsen ska nyttjas.

Till ansökan ska en trafikanordningsplan (TA-plan) bifogas.

pdf: Bestämmelser för arbeten på kommunalmark Pdf, 427.8 kB. (Pdf, 427.8 kB)

Greta, vårt system för ansökan om grävtillstånd

Ansök om tillstånd att gräva i kommunal mark (Greta) Länk till annan webbplats.

Du som är ny entreprenör, och inte fått utbildning i applikationen – kontakta Kontaktcenter, 036-10 50 00, för inloggningsuppgifter.

Prislista för återställning efter arbeten på allmän plats

Tekniska kontorets återställningsarbeten avser ett komplett återställande av körbanor, gångbanor, cykelvägar, grönytor m.m.

Prislista

I kartan nedan kan du se var grävningstillstånd har godkänts.