search
Sök
menu
Meny

Rengöring och brandskyddskontroll på restaurang

Att rengöra imkanaler i restauranger och storkök är ett kommunalt ansvar och är en del av det ansvar kommunen har för sotning och brandskyddskontroll.

En imkanal kan innehålla fett och andra brännbara avlagringar. Detta innebär att en brand som uppstår på en spis eller i en flottyrgryta kan sprida sig vidare i byggnaden. Förutom att rengöra regelbundet är det också viktigt att imkanaler och tillhörande komponenter är rätt installerade. Detta kontrolleras genom en brandskyddskontroll. Den ska bland annat ska se till att den brandavskiljande funktionen fungerar på rätt sätt och inte sprider brand vidare.

I Jönköpings kommun utförs rengöring och brandskyddskontroll av GÖSAB Sotning AB som kommunen har träffat avtal med. Du når dem på telefonnummer 036-30 84 75. Kontaktuppgifter hittar nu här nedanför i en länk.

Rengöringsintervall

  • Imkanalerna som finns i ett kök där matlagning sker i större omfattning än i ett vanligt enskilt hushåll - ska rengöras 3 gånger per år
  • Imkanaler som finns i ett kök där mat enbart värms upp eller kök som har pizza- eller bakugnar - ska rengöras 1 gång per år.

Kontrollintervall

  • Imkanalerna som finns i ett kök där matlagning sker i större omfattning än i ett vanligt enskilt hushåll - ska kontrolleras vartannat år
  • Imkanaler som finns i ett kök där mat enbart värms upp eller kök som har pizza- eller bakugnar - ska kontrolleras vartannat år

Det är i första hand respektive entreprenörs ansvar att rengöringen och kontrollen görs enligt gällande tidsperioder. Verksamheten är skyldig att medverka så att rengöring och kontroll kan genomföras på ett smidigt sätt. Kostnaden tas ut enligt fastställd taxa som kommunen har beslutat om.

Egensotning

Det finns en möjlighet för en verksamhet att själva rengöra sin anläggning. Förutsättningen är att den som utför rengöringen kan visa att han/hon har tillräcklig kompetens på området. Det är också nödvändigt att ha tillgång till den utrustning som behövs.

Ändringar av sotningsförutsättningar

När en verksamhet ändras på något sätt och som kanske påverkar sotningen ska det anmälas till GÖSAB Sotning AB. Ändrade förhållande kan till exempel vara ändrad verksamhet, ny ägare eller liknande. Du når dem på telefonnummer 036-30 84 75, kontaktuppgifter till GÖSAB AB hittar du längre ned på sidan.

Kontakt

Clas Lövgren
Brandingenjör
Räddningstjänsten
Tfn 036-10 70 02