search
Sök
menu
Meny
Sök

Livsmedel, regler och kontroll

En person sprutar ketchup på en korv.

Här har vi samlat information om vilka lagar och regler som gäller för dig som har en verksamhet som säljer, tillagar eller serverar livsmedel.

Miljö- och hälsoskyddskontoret registrerar och kontrollerar verksamheter. Livsmedelslagstiftningen styr hur det ska gå till och vem som har ansvaret.

Målen är att

  • konsumenterna ska känna sig trygga och säkra när de handlar och äter mat i kommunen
  • ingen ska bli sjuk
  • inga skämda livsmedel ska säljas och ingen ska bli lurad.

Det är till miljö- och hälsoskyddskontorets livsmedelsenhet du ska vända dig till om du

  • har synpunkter, klagomål eller frågor om företag som hanterar mat
  • misstänker att du har blivit matförgiftad
  • vill veta hur du ska göra för att starta café, butik, restaurang eller annan livsmedelsverksamhet.

Anmäl matförgiftning, e-tjänst

Klagomål gällande livsmedelsverksamhet, e-tjänst

Ta över ett café, restaurang eller annan livsmedelsverksamhet?

Tänk på att registreringen för verksamheten är knutet till ägaren och inte till lokalen. Därför upphör registreringen vid ägarbyte. För att fortsätta verksamheten måste du lämna in en anmälan om registrering.

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel är under omarbetning. Aktuell timavgift är 1439 kr T (2022-01-01)

Vid e-anmälan får anmälan endast göras av behörig firmatecknare.

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, e-tjänst

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Pdf, 493.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 493.2 kB)

Riskklassning och kontrolltid av livsmedelsanläggningar Pdf, 308.6 kB. (Pdf, 308.6 kB)

Riskklassning och kontrolltid av livsmedelsanläggningar, dricksvatten Pdf, 301.6 kB. (Pdf, 301.6 kB)

Sanktionsavgift om du inte anmäler din verksamhet

Det här är viktig information om du startar eller ta över en

Livsmedelsverksamhet inom stat, kommun eller region

Sanktionsavgift kan utfärdas vid utebliven anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet. Om ingen anmälan sker innan livsmedelsverksamheten påbörjas ska sanktionsavgift utgå med ett fast belopp om 40 000 kronor.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fattar beslut om eventuell sanktionsavgift och avgiften tillfaller staten.

Livsmedelsverksamhet, övrig verksamhet

Lagen säger att du kan få betala en sanktionsavgift om du inte anmäler din livsmedelsverksamhet. Lagen kan påverka dig som startar eller tar över en livsmedelsverksamhet utan att anmäla detta till oss. Det gäller även vid ändring av bolagsform.

Sanktionsavgiften som du kan få betala motsvarar 1% av din årsomsättning eller lägst 5 000 kronor. Om du tar över en redan registrerad anläggning utan att först meddela oss riskerar du att få betala en sanktionsavgift som motsvarar 0,5 % av årsomsättningen eller lägst 2 500 kronor.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fattar beslutet och avgiften tillfaller staten.