Livsmedelskontroll

Här hittar du information om den livsmedelskontroll som kommunen utför på verksamheter som hanterar livsmedel. Detta gör vi för att säkerställa att alla krav uppfylls.

Vad gör miljö- och hälsoskyddskontorets livsmedelsenhet?

Livsmedelsenheten kontrollerar att alla som hanterar livsmedel i Jönköpings kommun följer gällande lagstiftning. Vi arbetar med riskbaserad kontroll för att förebygga så att du som bor i kommunen inte ska drabbas av matförgiftning och från att äta livsmedel som är skadliga.

Ansvaret för att livsmedelslagstiftningen följs ligger på den företagare som driver verksamheten. För att säkerställa att livsmedelsföretagarna följer lagstiftningen gör livsmedelsenheten regelbundna kontroller på alla livsmedelsverksamheter i kommunen

Verksamheter som omfattas är till exempel bagerier, kiosker, pizzerior, butiker, restauranger, skolor, äldreboenden, gatukök, caféer, grossister och vattenverk. Livsmedelsenheten utreder även klagomål och matförgiftningar. Vi kontrollerar också att livsmedel som återkallats från marknaden inte finns till försäljning.

Miljö- och hälsoskyddskontoret registrerar och kontrollerar verksamheter. Livsmedelslagstiftningen styr hur det ska gå till och vem som har ansvaret.

Livsmedelsenhetens målsättning

Vi ska vara en god kraft i samhället genom att se till att alla i Jönköpings kommun får säker mat med rätt information. Alla i kommunen ska känna trygghet och förtroende för vårt uppdrag.

Det är till miljö- och hälsoskyddskontorets livsmedelsenhet du ska vända dig till om du:

  • vill veta hur du ska göra för att starta café, butik, restaurang eller annan livsmedelsverksamhet.
  • har frågor om hantering av livsmedel.
  • misstänker att du har blivit matförgiftad.
  • vill lämna klagomål om en livsmedelsverksamhet.

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Starta verksamhet

Tänk på att registreringen för verksamheten är knutet till ägaren och inte till lokalen. Därför upphör registreringen vid ägarbyte. För att fortsätta verksamheten måste du lämna in en anmälan om registrering.

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel, aktuell timavgift är 1492 kr (2023-01-01)

Vid e-anmälan får anmälan endast göras av behörig firmatecknare.

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, e-tjänst

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Pdf, 493.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Indexuppräkning av taxa för 2023, beslutad 2022-11-17 Pdf, 80.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Riskklassning och kontrolltid av livsmedelsanläggningar Pdf, 308.6 kB.

Riskklassning och kontrolltid av livsmedelsanläggningar, dricksvatten Pdf, 301.6 kB.

Klagomål

Kontakta oss

Telefon 036 – 10 23 93

E-post miljo@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: