Jourhem för barn

Här finns information om jourhem, ett akuthem för barn som av någon anledning inte kan bo tillsammans med sina föräldrar.

Jourfamiljen tar hand om ditt barn i väntan på att socialtjänsten har utrett ditt barns situation. Detta kan ta fyra månader.

Jourfamiljen ska hjälpa och skydda barnet under utredningstiden i samråd med dig och med socialtjänsten. Tillsammans med socialtjänsten bestämmer ni hur umgänget mellan dig och ditt barn ska se ut medan barnet bor i jourfamiljen.

Jourfamiljen, som inte alltid bor i centrala Jönköping, hjälper ditt barn att komma till skola eller förskola och ser också till att barnet får den sjuk- och tandvård det behöver.

Din socialsekreterare håller regelbunden kontakt med jourfamiljen under tiden ditt barn bor där.

Senast granskad/publicerad: