Vägledande samspel för föräldrar och omsorgsgivare

Här finns information om föräldraprogrammet Vägledande samspel (ICDP) som stödjer dig i din föräldraroll.  

Vägledande samspel är ett föräldraprogram som fokuserar på det positiva samspelet. Det utgår från relationen och samspelet mellan dig och ditt barn, och att det är du som bäst vet vad ditt barn behöver. Som förälder/omsorgsgivare kan man ändå känna sig osäker och vilja ha stöd i sin roll.

Positiv vägledning genom vägledande samspel

Det finns idag många röster som talar om hur föräldraskap ska utövas. Programmet Vägledande Samspel utgår från den unika relation som just du och ditt barn har. Det är din bild av och dina upplevelser tillsammans med ditt barn som ska utvecklas.

Genom att vara nyfiken på ert samspel kan förståelsen för, och kontakten med, ditt barn växa. I detta möte finns fröet till ditt barns resurser och självkänsla och er gemensamma tillit och glädje. Programmet Vägledande samspel erbjuder dig därför positiv vägledning om er relation och ert samspel.

Som stöd och hjälp för att uppmärksamma och utveckla er relation talar vi om tre dialoger. Dessa tre dialoger fördjupas med hjälp av åtta teman som ligger till grund för ett fungerande samspel.

Hur går vägledande samspel till?

Utbildningen sker i grupp tillsammans med andra föräldrar/omsorgsgivare och en eller två gruppledare. Gruppen träffas vid 6–8 tillfällen.

Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller exempel, diskussioner och tankar för hur man kan bemöta sitt barn, men framför allt får du som förälder/omsorgsgivare möjlighet att tillsammans med andra reflektera över den speciella relationen som du har med ditt barn. Innehållet är inriktat på att se möjligheter och lösningar.

Välkommen att anmäla dig!

Vägledningsgrupp inriktning 0–5 år

Hösten 2023 startar vi upp Vägledande samspelsgrupper igen. Varje grupp träffas 6–7 gånger.

Vill du delta i en grupp eller veta mer?

Hör av dig till någon av kontaktpersonerna som står under respektive familjecentral.

Väster familjecentral

Kontaktpersoner:
Marika Thörewik, telefon 036-10 26 39
Stephanie Marckwort , telefon 036-10 27 71

Bankeryd familjecentral

Kontaktpersoner:
Frida Öhgren, telefon 036-10 60 55
Jenny Rostedt, telefon 036- 10 24 88

Råslätt familjecentral

Kontaktpersoner:
Ann-Sofie Henrysson telefon 036-10 24 55
Annika Oliv, telefon 036-10 51 69

Norrahammar familjecentral

Kontaktperson:
Ewa Herbestam, telefon 036-10 36 65

Dalvik familjecentral

Kontaktpersoner
Frida Öhgren, telefon 036-10 60 55
Ida Christensson, telefon 036-10 26 09

Rosenlund familjecentral, Öppna förskolan

Kontaktpersoner
Sara Gardell, telefon 036-10 26 21
Tatiana Ivanova, telefon 036-10 72 51

Öxnehaga familjecentral, Storängens förskola Österängen

Kontaktpersoner:
Kerstin Carlsson, telefon 036-10 28 35
Elin Sigblad, telefon 036-10 25 35

Gränna familjecentral

Kontaktperson:
Annika Piel Friberg, telefon 036-10 36 20

Huskvarna familjecentral

Kontaktpersoner:
Edla Henriks, telefon 076-115 93 23 eller 036-10 21 12
Ida Christensson, telefon 036-10 24 88

Tenhult familjecentral

Kontaktperson:
Eweline Allard, telefon 036-10 30 67


Vägledningsgrupp inriktning 6–12 år

Varför lyssnar inte mitt barn? Är det normalt att bråka varje dag? Jag är orolig för mitt barn och känner mig otillräcklig som förälder. Hur hjälper jag mitt barn med hens dåliga självkänsla?

I föräldraprogrammet Vägledande samspel får du grunderna i hur samspel fungerar. Genom filmer, övningar och diskussioner får du reflektera över hur du kan förbättra relationen med ditt barn.

Föräldragruppen består av 8–10 föräldrar som träffas vid sex tillfällen. För att få helheten av programmet är det viktigt att kunna delta vid alla tillfällen.

Information och anmälan:

Linda Agnesund

E-post: linda.agnesund@jonkoping.se

Telefon: 036-10 28 58

Vägledningsgrupp inriktning 13–18 år

Vi vet att tonårstiden kan vara en utmaning såväl för dig som förälder som för ditt barn. Tonåringen ska utveckla sin identitet, befinner sig på nya arenor och får en mängd nya intryck. Den del i livet som är en förberedelse för din tonårings kommande vuxenliv kan innebära både oro, osäkerhet och en känsla av att inte räcka till.

Vägledande samspel är ett föräldraprogram som fokuserar på det positiva samspelet. Programmet utgår från den unika relation som just du och din tonåring har och fokuserar på ert positiva samspel. För i er relation finns fröet till din tonårings resurser och självkänsla samt er gemensamma tillit och glädje.

Hur går vägledande samtal till?

Utbildningen sker i grupp tillsammans med andra föräldrar/omsorgsgivare och en eller två gruppledare. Gruppen träffas kvällstid vid sju tillfällen i Fältgruppens lokaler på Barnarpsgatan 36, våning 2.

Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller exempel, diskussioner och tankar för hur man kan bemöta sitt barn, men framför allt får du som förälder möjlighet att tillsammans med andra reflektera över den speciella relationen som du har med ditt barn. Innehållet är inriktat på att se möjligheter och lösningar.

Vill du delta i en grupp eller veta mer?

Hör av dig till någon av fältsekreterarna nedan.

Alexandra Ahlstedt
Telefon: 036-10 25 76

Emil Uddemar
Telefon: 036-10 71 42

Vägledande samspelsgrupp för föräldrar med NPF diagnos

Denna vägledningsgrupp riktar sig till:

  • Föräldrar som har en NPF (neuropsykiskt funktionshinder) diagnos.
  • Har hemmavarande barn 0-18 år (eller regelbundet umgänge med barnet).
  • Att du som förälder har möjlighet att vara med huvuddelen av de 10 gånger vi träffas.

Du kan välja att gå själv som förälder eller att ta med din partner, det räcker med att en av er har diagnos.

Information och anmälan:

Annika Oliv
Telefon: 036-10 29 04

Eva Herbestam
Telefon: 036-10 36 65

Kerstin Karlsson
Telefon: 036-10 28 35

Vägledningsgrupp på svenska och annat språk

Föräldrastöd persiska/dari

Vill du delta i en grupp eller veta mer? Hör av dig till någon av nedan kontaktpersoner:

Ulrica Kuch Heidari
Telefon: 036-10 50 40 

Bahman Pad
Telefon: 036-10 81 65

Senast granskad/publicerad: