Flyktingmottagandet, så fungerar det

En man som tar emot två ensamkommande flyktingbarn på stationen, illustration.

Här kan du läsa om hur flyktingmottagandet fungerar för att människor som flyr till Sverige ska få ett bra mottagande och goda förutsättningar till integration.

Ukrainska medborgare som lämnat landet från och med den 24 februari omfattas av EU:s massflyktsdirektiv. Läs mer om vad som gäller på våra sidor om Rysslands invasion av Ukraina.

Samlad information – Rysslands invasion av Ukraina

Migrationsverket har det stora ansvaret för dem som söker asyl. När de beslutat om asyl blir personen anvisad till kommunerna. Kommunen ser till att alla ensamkommande barn får boende och omsorg, och att alla barn och unga erbjuds skola. Alla asylsökande har rätt till hälsoundersökning och vård. Det stora antalet personer i mottagandet leder till att kommunen arbetar intensivt med att hitta boenden. Det är också viktigt med en bra samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen för att underlätta för nyanlända att snabbt komma ut i arbetslivet.

Anvisningslagen

Anvisningslagen innebär att det obligatoriskt att ta emot flyktingar som blivit anvisade till kommunen. Regeringen fattar beslut om hur många flyktingar som ska anvisas Jönköpings kommun.

Mottagande av en flykting genom anvisning innebär att Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket anvisar personen för boende i en viss kommun. För dessa personer har kommunen ett ansvar att ha tillhandahålla bostad.

Kommunen har också ett åtagande att ha beredskap för de nyanlända som bosätter sig i kommunen på egen hand. Dessa kan vara personer som efter att ha fått uppehållstillstånd ordnar sitt boende på egen hand. Det kan också vara anknytningspersoner som kommer till någon som är bosatt i kommunen. Hit räknas också ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd.

Asylsökande

En asylsökande är en person som lämnat sitt land för att söka skydd men ännu inte fått beslut om han eller hon kommer att få uppehållstillstånd.

Migrationsverket har ansvaret för dem som söker asyl. Under asyltiden bor personerna i något av Migrationsverkets anläggningsboenden eller ordnar boende på egen hand, oftast som inneboende hos någon som är bosatt i kommunen. För barn och unga som är asylsökande, både de som kommer med sin familj och ensamkommande barn har kommunen ansvar att erbjuda barnen att gå i förskola och skola.

Migrationsverkets ansvar

Migrationsverket har ansvaret för dem som söker asyl, och att ordna boende till nyanlända asylsökande.

Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens ansvar

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända. Länsstyrelsen skriver överenskommelser med kommunerna i länet om mottagandet av nyanlända.

Länsstyrelsen i Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Region Jönköpings läns ansvar

Alla asylsökande har rätt till hälsoundersökning och vård, och alla barn måste erbjudas skola. Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma kostnadsfria sjukvård och tandvård som andra barn som bor i Sverige.

Arbetsförmedlingens ansvar

Arbetsförmedlingen ansvarar för att samordna de insatser till vuxna som behövs för att de ska kunna etablera sig i landet, och tar beslut om etableringsersättning till den nyanlända.

Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: