Daglig verksamhet, intellektuell funktionsnedsättning

Här kan du med intellektuell funktionsnedsättning få stöd att hitta sysselsättning utifrån dina förutsättningar, behov och intressen.