Återhämtningsombud

Här finns information om återhämtningsombud. Ombud finns för personal inom den psykiatriska vården men också för brukare som är inskrivna där eller har insatser.

Återhämtningsombuden belyser vikten av att stödja människor i deras återhämtningsprocess och ska bidra till att stärka brukarnas inflytande över sin livssituation. Det kan ske genom att arbeta för ett förändrat förhållningssätt mellan brukare och personal, från en relation mellan vårdgivare och vårdtagare till en relation mellan två samarbetspartners.

Ombuden är personal inom psykiatrin i Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner samt psykiatriska kliniken på Länssjukhuset Ryhov, Region Jönköpings län. Det främsta syftet är att

  • sprida kunskap om ett återhämtningsinriktat arbetssätt
  • informera om vad återhämtning är för något
  • bidra till att förändra attityder till psykisk ohälsa

Tystnadsplikt

Alla ombud har tystnadsplikt.

Återhämtning

Återhämtning är ett ord eller begrepp som försöker beskriva hur man kan gå från psykisk ohälsa till att må bättre. Med återhämtning menas att kunna leva ett tillfredställande, positivt liv, trots eventuella begränsningar som beror på sjukdom och/eller en funktionsnedsättning. Det är en personlig utvecklingsprocess som utgår från de egna förutsättningarna. Det är bara personen själv som kan återhämta sig. Omgivningen kan erbjuda stöd och/eller behandling.

Kurser till stöd för återhämtning från psykisk ohälsa

Recovery College Jönköpings län är ett lärandecenter som erbjuder kurser i återhämtning från psykisk ohälsa. Kurserna är gratis och öppna för alla som är intresserade. Du är välkommen oavsett om du själv upplever ohälsa, är anhörig/står någon nära som mår dåligt, är yrkesverksam inom psykiatri och/eller är intresserad och vill lära dig mer.

Projekt Recovery College Jönköpings län Länk till annan webbplats.

KONTAKT

Mia Nordlund
Återhämtningsombudens samordnare

Telefon: 036-10 50 28

E-post: maria.nordlund@jonkoping.se

Habo Kommun
Socialpsykiatriska teamet

Telefon: 036-410 30

Mullsjö kommun
Tornets dagverksamhet

Telefon: 0392-141 37

Region Jönköpings län
Länssjukhuset Ryhov

Telefon växel: 036-32 10 00

Senast granskad/publicerad: