Personligt ombud för dig med psykisk funktions­nedsättning

Här finns information om personligt ombud, ett språkrör för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Personligt ombud är fristående från myndigheter. Det är en frivillig och kostnadsfri verksamhet, där det inte krävs någon remiss.

För vem finns personligt ombud?

För dig som:

 • är över 18 år
 • har en långvarig psykisk funktionsnedsättning
 • har omfattande svårigheter i det dagliga livet
 • har behov av samordning av stöd, vård och service

Vad gör ett personligt ombud?

Tillsammans med dig kan vi:

 • kartlägga dina behov
 • verka för att dina rättigheter till stöd, vård och service tillgodoses
 • medverka i kontakter med myndigheter, sjukvård och övriga

Det personliga ombudet:

 • beslutar inte om stöd, vård och service
 • tar inte över myndigheternas ansvar för samordning
 • svarar inte för vård och behandling
 • ersätter inte det arbete som utförs av t.ex. god man, förvaltare, boendestödjare, kontaktperson eller personlig assistent

Kontakta oss

Vi vill helst att du själv kontaktar oss, men det går också bra om en vän, anhörig, vårdpersonal eller någon annan hjälper dig.

Vi träffar dig där det passar dig bäst, i bostaden, hos en vän, eller på en annan plats som känns bekväm för dig. Vi kan också träffas i våra lokaler i Jönköping.

KONTAKT

Personligt ombud

Besöksadress: Ebba Ramsays väg 11, Jönköping

E-post: personligtombud@jonkoping.se

Sofia Hillerström

E-post: sofia.personligtombud@jonkoping.se

Telefon: 036-10 23 39

Telefon: 073-069 90 15

Hasse Johansson

E-post: hasse.personligtombud@jonkoping.se

Telefon: 036-10 23 42

Telefon: 073-069 90 27

Niklas Norén
Enhetschef

E-post: niklas.noren@jonkoping.se

Telefon: 036-10 25 20

Senast granskad/publicerad: