Digital tillsyn, trygghetskamera

Här får du information om hur digital tillsyn fungerar, en tjänst som vänder sig till dig med ett biståndsbeslut om nattlig tillsyn.

Digital tillsyn innebär att en trygghetskamera sätts upp i ditt hem och används för att göra tillsynen via dator, istället för en fysisk tillsyn av nattpatrullen. Kameran är endast påslagen vid den tidpunkt tillsynen görs. I övrigt är den alltid avstängd.

Vilka är fördelarna med digital tillsyn?

  • Du får samma trygghet och hjälp med digital tillsyn som vid traditionell tillsyn
  • Dina anhöriga kan känna sig trygga med att du får tillsyn på natten
  • Du slipper ha personer som kommer in i ditt hem mitt i natten
  • Anhöriga slipper att bli störda
  • Genom färre transporter till och från enskilda hem är det även positivt ur ett hållbarhetsperspektiv

Får jag bestämma hur och hur ofta tillsynen ska ske?

Vi kommer tillsammans med dig fram till hur din tillsyn ska ske. Hur ofta den ska ske
beror på vad du har fått beviljat från din biståndshandläggare.

Sparas några bilder?

Nej, varken bilder eller ljud lagras.

Kan kameran användas för att titta på mig i mitt hem när som helst?

Nej, kameran slås endast på vid den tidpunkt som vi kommit överens om.

Vad händer om det blir strömavbrott?

Det märks direkt om kameran eller internetuppkopplingen inte fungerar. Då åker nattpatrullen
ut som vanlig och genomför tillsyn på plats.).

Vad händer om tillsynen visar att jag inte befinner mig i sängen?

Hur personal ska agera kommer vi överens om. Det vanliga är att det då görs en ny digital
tillsyn enligt överenskommelse. Om du fortfarande inte syns via kameran åker nattpatrullen
direkt hem till dig.

Hur gör jag om jag vill ha digital tillsyn eller mer information?

Du kontaktar din biståndshandläggare.

Senast granskad/publicerad: