Hemtjänst, hjälp i hemmet

Tecknade figurer som illustrerar hjälp i hemmet: diskbänk, dusch, matkasse, medicinburk, mattallrik, ledsagare som hjälper kvinna på kryckor.

Här finns information om vilken hjälp du kan få om du bor kvar hemma. Det finns även information om hur du ansöker om den hjälpen.

Det här kan du som bor kvar hemma få hjälp med

Hemtjänst innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Här beskriver vi de vanligaste insatserna:

Personlig omvårdnad

Beroende på dina behov kan du exempelvis få hjälp med personlig hygien, dusch, toalettbesök och på- och avklädning.

Förflyttning

Om du har svårt att förflytta dig på egen hand går det att få stöd med förflyttning både inom- och utomhus.

Måltider - hemlevererad mat

Du kan få en matportion levererad vid lunchtid. Du kan även få hjälp att göra i ordning mat, värma mat, duka fram och lägga upp maten på tallrik.

Läs mer om mat och hemleverans

Inköp

Om du behöver hjälp att handla kan du få det men det är vi som hjälper dig i hemmet som avgör hur handlingen ska gå till. Om du har möjlighet handlar vi gärna tillsammans med dig.

Apoteksärenden

Apoteksärenden innebär att du kan få hjälp att hämta ut läkemedel från apoteket alternativt leverans av Apodos.

Städ och tvätt

Du kan få hjälp med både städ och tvätt. Städtiden beräknas utifrån två rum och kök. Två gånger per år kan du även få hjälp med fönsterputs i lika många rum som städningen.

Trygghetslarm

Trygghetslarmet kan till exempel användas om du skulle falla och inte kan ta dig upp.

Läs mer om trygghetslarm

Digital tillsyn med kamera

Digital tillsyn innebär att en trygghetskamera sätts upp i ditt hem. Kameran används för att göra tillsynen via dator, istället för en fysisk tillsyn av nattpatrullen. Kameran är endast påslagen vid den tidpunkt tillsynen görs. I övrigt är den alltid avstängd.

Läs mer om digital tillsyn med kamera

Läkemedelspåminnare

En läkemedelspåminnare är en läkemedelsautomat som påminner dig om att ta dina läkemedel, så att du får rätt dos läkemedel vid rätt tidpunkt. Tjänsten vänder sig till dig som har dosförpackade läkemedel och som själv kan ta dina läkemedel, men behöver bli påmind om ta dina läkemedel vid rätt tidpunkt.

Läs mer om läkemedelspåminnare

Annat stöd

Det finns även annat stöd beroende på dina behov, exempelvis tillsyn, social kontakt eller stöd och hjälp nattetid.

Hur fungerar hemtjänst?

Fast omsorgskontakt

För att kunna ge en god omvårdnad och så bra omsorg som möjligt är en i personalen din fasta omsorgskontakt. Din fasta omsorgskontakt har till uppgift att vara särskilt behjälplig vid frågor som berör dig.

Genomförandeplan

Du och din fasta omsorgskontakt planerar hur insatserna ska genomföras och skriver detta i en genomförandeplan. Det är i genomförandeplanen som detaljerna kring när och hur du får din insats.

Uppföljning av planen sker en gång per år.

Utbildad personal

Personalen i hemtjänsten är utbildade undersköterskor och vårdbiträden. Hemtjänsten arbetar mellan klockan 07:00 och 22:30. 

Under natten arbetar en patrull. De genomför biståndsbedömda fasta insatser nattetid i ditt hem, oavsett hemtjänstföretag. De fasta insatserna planeras inom vissa tidsramar utifrån beslut- och genomförandeplan:

  • 22.30 - 00:00
  • 00.00 - 03.00
  • 03.00 - 07.00

Ditt hem - vår arbetsmiljö

Ditt hem är personalens arbetsplats. Det är viktigt att personalen arbetar under trygga och säkra förhållanden. Vi kan därför behöva ställa krav på ditt boende så att du eller personalen inte ska skada er.

Det kan finnas behov av att anpassa ditt hem för att personalen ska kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Arbetsterapeuten i kommunen kan ge dig råd vad du behöver för hjälpmedel och utrustning och se till att du får det installerat i din bostad. Ommöblering eller annan anpassning i bostaden kan också bli aktuellt. Har du önskemål om hjälpmedel hjälper vi dig med vart du ska vända dig.

Om du röker är det viktigt att tänka på att inte utsätta personalen för tobaksrök. Har du pälsdjur är vi tacksamma om du har ditt husdjur i ett annat rum under tiden vi hjälper dig.

Din adress ska vara utmärkt med ett väl synligt husnummer. Det är också viktigt att utebelysningen är tänd och att gång fram till bostaden är skottad under vinterhalvåret.

Digitala lås

Genom digitala lås kan vi erbjuda en tryggare och effektivare hantering av nycklar till dig som har trygghetslarm eller hemtjänst i kommunen.

Fördjupad information om digitala lås för hemtjänst

Sjukvård och rehabilitering i hemmet (hemteam)

Jönköpings kommun ansvarar för hemsjukvård och hemrehabilitering i ditt hem.

Hemsjukvård och hemrehabilitering

Ansök och beslut om hemtjänst

Ansök om hemtjänst

Du ansöker om hemtjänst genom att kontakta en biståndshandläggare. Du når dem via kontaktcenter, telefon: 036-10 50 00.

Ansök om enklare insatser för dig som är 65 år eller äldre

Du som är 65 år eller äldre och bor i Jönköpings kommun kan ansöka om hjälp med enklare insatser via vår e-tjänst. Det kan vara hjälp med till exempel:

  • trygghetslarm och avlösning på korttidsenhet utan att behöva träffa en biståndshandläggare,
  • post-, bank- och apoteksärenden,
  • tvätt och inköp samt
  • städning.

Det kallas förenklad biståndshandläggning och innebär att du fyller i e-tjänsten Ansök om hemtjänst här nedan där du beskriver vilken hjälp du behöver och varför du behöver hjälp. 

Behöver du ansöka på en pappersblankett kan du höra av dig till kontaktcenter så får du en blankett hemskickad.

Ansökan skickas till socialtjänsten som utreder och fattar ett beslut utifrån din beskrivning av ditt behov.

Val och byte av hemtjänstutförare

Val av hemtjänstutförare

Du som har beviljats hjälp i hemmet har möjlighet att fritt välja vilket hemtjänstföretag som ska utföra din hjälp. Du kan välja mellan kommunen och ett antal företag som finns i området där du bor. Du kan däremot inte välja en speciell person.

Alla hemtjänstutförare är godkända av Jönköpings kommun.

Måste jag välja?

Du måste inte göra ett aktivt val. Om du avstår från möjligheten att välja så får du någon av de hemtjänstutförare som finns i det område där du bor.

Dessa utförare finns tillgängliga för dig på din adress

Sök fram utförare som finns på din adress
Genom att ange din adress ser du vilka som finns där du bor. Du kan även ange om du har önskemål om att utföraren har personal som talar ett visst språk.

Här kan du söka fram vilka hemtjänstutförare som är valbara på din adress Länk till annan webbplats.

Se utförare i olika område i klickbar karta

Byte av hemtjänstutförare

Är du missnöjd med den hjälp du får talar du i första hand om det för ditt hemtjänstföretag. Om du vill byta utförare kontaktar du din handläggare för att göra ett omval. Inom 14 dagar får du en ny hemtjänst.

Från ansökan till beslut om insats och stöd till äldre

Här finns information om hur din ansökan utreds, bedöms och beslutas.

Ansökan och beslut om insats och stöd till äldre

Beviljad tid och avgift för hemtjänst

Rambeslut - visar den hjälp du har blivit beviljad

När du har ansökt om hjälp i hemmet får du ett rambeslut från oss. I rambeslutet beskriver biståndshandläggaren tydligt den hjälp som du har blivit beviljad utifrån de behov du har. Här anges även en sammanlagd tidsram.

Du är delaktig i planeringen

För att du själv ska få inflytande är du sedan delaktig i planeringen kring hur och när din hjälp ska utföras. Rambeslut skapar en mer flexibel hemtjänst utifrån dina behov och dagsform.

Avgift för hemtjänst

Din avgift för hemtjänst baseras på ditt avgiftsutrymme. Du betalar via faktura en gång i månaden.

Avgift för hjälp i hemmet

Senast granskad/publicerad: