Digitala lås för hemtjänst

Här finns information om digitala lås, ett elektroniskt låsvred som gör det möjligt för personal i hemtjänst att låsa upp och låsa dörren med mobiltelefon.

Vi kan genom digitala lås, erbjuda en tryggare och effektivare hantering av nycklar till dig som har trygghetslarm eller hemtjänst i kommunen.

Så här går det till

Låsvredet på insidan av din bostadsdörr monteras bort och en digital låsenhet (ett elektroniskt låsvred) monteras i stället. Monteringen ger inga skador på dörren. Du förvarar originaldelarna i det egna hemmet tills den dag då dörren ska återställas till ursprungligt skick.

Personal inom hemtjänst- och patrullverksamheten låser upp och låser dörren med hjälp av en digital nyckelkod i sin mobiltelefon. Systemet för den digitala låsenheten registrerar sedan vem som låst upp eller låst dörren samt vid vilken tidpunkt. Du berörs inte av förändringen utan kan låsa och låsa upp dörren precis som tidigare med din vanliga nyckel.

Installationen utförs av personal från Jönköpings kommun.

Har du trygghetslarm är det patrull, hemtjänst, hemsjukvård och hemteam som har tillgång till låset. Har du hemtjänst men inte trygghetslarm väljer du själv vilka som ska ha tillgång

Några fördelar med digitala lås

  • Större trygghet och säkerhet för dig och personalen
  • Du behöver bara ge oss en nyckel?
  • Kommunens personal kan komma snabbare vid ett larm från en trygghetstelefon eftersom de inte behöver åka och hämta upp en nyckel
  • Risken för att tappa bort nycklar minskar
  • Bättre kontroll av att du får hjälp enligt biståndsbeslut

Sökord: nyckelfritt, nycklar, hemtjänst, trygghetslarm, mobilnyckel och nyckelkod.

Varför har kommunen infört nyckelfria lås?

Det underlättar personalens arbete då de inte behöver hålla ordning på en stor mängd nycklar, eftersom de i fortsättningen kan öppna med hjälp av en kod i mobiltelefonen. Systemet registrerar också vem som har varit hos dig och hur länge. Det innebär en bättre kontroll av att du får din hjälp enligt biståndsbeslutet. Större trygghet och säkerhet för både dig och personalen.

Vad är fördelarna med nyckelfritt?

  • Större trygghet och säkerhet för dig och personalen.
  • Du behöver bara ge oss en nyckel.
  • Kommunens personal kan komma snabbare vid ett larm från en trygghetstelefon eftersom de inte behöver åka och hämta upp en nyckel.
  • Risken för att tappa bort nycklar minskar.
  • Bättre kontroll av att du får hjälp enligt biståndsbeslut.

Blir det någon skillnad för mig som jag bör tänka på när jag använder låset?

Nej, ditt lås kommer att fungera precis som vanligt, du låser med vredet eller med din nyckel.

Kostar det något för mig?

Nej, det kostar inte någonting.

Påverkar det min hemförsäkring?

Nej, det förändrar inte försäkringsskyddet i hemmet. Det befintliga låset är helt oförändrat efter installation av det elektroniska låsvredet.

Varför behöver ni behålla en nyckel till min dörr?

Patrullen kommer alltid att ha en nyckel för säkerhets skull. Nycklarna förvaras inlåsta i ett digitalt nyckelskåp med en funktion som säkerställer vem som öppnat skåpet, hämtat en nyckel och vid vilken tidpunkt detta skett.

Hur lång tid tar monteringen?

Arbetet tar 15-20 minuter.

Hur vet jag att det är en godkänd montör som kommer och installerar låsvredet?

Montören kommer att visa en legitimation där det står att hen är anställd av Jönköpings kommun för att utföra detta arbete.

Blir det någon åverkan/skada på dörren?

Nej, det blir inga skador på dörren.

Byts låscylindern så att jag måste byta nyckel?

Nej, låscylindern byts inte. Bara vredet på insidan av dörren byts ut. Det innebär att du använder den vanliga nyckeln även i fortsättningen.

Vad händer om personalen tappar sin telefon?

Nyckeln i telefonen går inte använda eftersom den kräver lösenord som bara personalen ifråga känner till. Dessutom spärras telefonen från all användning.

Vad händer om det är strömavbrott eller inte finns täckning för mobiltelefonen?

Låset går på batteri, så för att öppna en dörr utrustad med nyckelfritt lås krävs varken nätspänning eller mobiltelefontäckning.

Hur ofta måste batterierna i bytas och vem gör det?

Systemet varnar cirka två månader innan det är dags att byta batteriet. Du behöver inte hålla koll på detta, det gör kommunens personal. Batteribytet är enkelt och görs av personal från Jönköpings kommun. Enheten drivs av specialbatterier med lång hållbarhet.

Vad händer om jag flyttar eller säger upp min hemtjänst?

Då återställer vi låset till samma skick det var innan vredet byttes.

Vad händer om jag byter hemtjänstutförare?

Personal hos den nya utföraren får då tillgång till den digitala nyckelkoden till dörren och kan låsa upp och låsa dörren. Den tidigare utföraren blir bortkopplad från detta lås.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00 (vardagar 8.00-17.00)

Besöksadress: Juneporten, Västra storgatan 16, Jönköping