search
Sök
menu
Meny

Digital tillsyn, trygghetskamera

Under våren 2020 kommer kommunen starta ett pilotprojekt. Projektet handlar om att testa trygghetskameror i enskilda hem, som har tjänsten ”nattlig tillsyn”.

Digital tillsyn innebär att man använder modern teknik för att utföra tillsyn, istället för traditionell insats av personal. Det kan till exempel vara sensorer eller trygghetskameror.

Idag utförs tillsynen genom att kommunens personal besöker medborgaren under nattetid för att se att allt står rätt till. När personal kommer in i hemmet kan detta upplevas som störande och leda till att personen vaknar. Genom att installera en så kallad ”trygghetskamera” i hemmet, kan personalen istället utföra tillsynen på distans, utan att störa nattsömnen.

Så här fungerar en trygghetskamera

Trygghetskameran är en mörkerseende titthålskamera. Den kan inte ta bilder och har inte heller någon inspelningsfunktion. Det är som att titta in i någons nyckelhål. Trygghetskameran är avstängd under dagtid och det är bara behörig nattpersonal som har tillgång till den och kan genomföra tillsynerna. Alla tillsyner loggas.

Testas i enskilda hem

Jönköpings kommun har tidigare genomfört en test av trygghetskameror på ett äldreboende i kommunen. Eftersom projektet var lyckat, ska tekniken nu testas i enskilda hem hos medborgare med insatsen ”nattlig tillsyn” från hemtjänsten.

Några fördelar med digital tillsyn

  • En lättväckt person kan få både tillsyn och ostörd nattlig sömn
  • Ökad trygghet och integritet (genom att ingen främmande person dyker upp mitt i natten)
  • Minskad risk för att kommunens medarbetare stör grannar och anhöriga
  • Antal tillsynstillfällen kan utsökas utan extra kostnad
  • Tid frigörs för fler fysiska besök hos de personer som verkligen behöver
  • Minskad miljöpåverkan genom färre transporter
  • Positivt ur ett hållbarhetsperspektiv med tanke på minskade transporter