search
Sök
menu
Meny

Trygghetskamera, för ökad nattfrid

Trygghetskamera är en mörkerseende titthålskamera som ska ge
ökad nattfrid för de som behöver tillsyn under nätterna. Tillsynerna sker med hjälp av en kamera via en dator, istället för som tidigare genom ett fysiskt besök.

Jönköpings kommun genomför ett projekt som avser att testa ny teknik, så kallad trygghetskamera. Tanken med trygghetskameran är att förbättra vård och omsorg för de som har behov av nattlig tillsyn. I dag när dörren öppnas eller någon kommer nära kan detta upplevas som störande och leda till att man vaknar. Med trygghetskamera kan personalen titta till utan att störa nattsömnen.

Trygghetskamera - så här går det till

Gästen och en representant från personalen kommer överens om vid vilka tider som
nattpersonal ska titta till med trygghetskameran och vad de ska göra om något
är onormalt, exempelvis att sängen är tom. De överenskomna fysiska tillsynsbesöken på natten ersätts av tillsyn via
trygghetskamera.

Nattpersonalen tittar till gästen genom kameran i sin dator på de tider som är överenskommit. Om de upptäcker något onormalt agerar de efter överenskommelsen. På
natten när kameran är aktiv lyser en fast grönt lampa. Vid tillsyn blinkar den
svagt.

När gästen har testat trygghetskameran en tid kommer personalen att ställa några
frågor om upplevelsen av tillsynerna via kamera. Synpunkter används sedan i
utvärderingen av projektet.

Stora hälsovinster med trygghetskamera

Stora hälsovinster märks hos den som inte behöver fysisk vård vid tillsynstillfället och som tidigare har blivit väckt av nattpersonalens besök. Ostörd sömn betyder mycket för både den kroppsliga och mentala återhämtningen. Det framkom i Norrtälje kommuns utvärdering av trygghetskamera, läs utvärderingen under dokument nedan.

Trygghetskamera kan inte spela in

Trygghetskameran är en mörkerseende titthålskamera. Den kan inte ta bilder och har inte heller någon inspelningsfunktion. Det är som att titta in i någons nyckelhål, det går inte att vrida kameravyn utanpersonalen ser bara den förinställda vyn; sängen i det här fallet.

Trygghetskameran är avstängd under dagtid och det är bara behörig nattpersonal som har tillgång till den och kan genomföra tillsynerna.

Om trygghetskameran slutar fungera

Vid tekniska fel såsom strömavbrott, driftsstörningar genomför nattpersonalen alltid ett fysiskt tillsynsbesök.

Fler projekt med ny teknik

Jönköpings kommun har flera pågående eller planerade projekt där digital teknik används för att behålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för invånare som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Några projekt pågår medans andra ligger i startgroparna. Det gäller t.ex. införande av nyckelfri vård och omsorg, som ska leda till en enklare och tryggare hantering av bostadnycklar till medborgare med trygghetslarm eller andra insatser inom hemtjänsten. Dessa projekt ingår i kommunens satsning på att använda modern digital teknik, s.k. välfärdsteknik, inom vård och omsorg.