search
Sök
menu
Meny
Sök

Vägledande samspel för föräldrar och omsorgsgivare

Föräldraprogrammet Vägledande samspel (ICDP) stödjer dig i din föräldraroll.  Du som förälder vet bäst vad ditt barn behöver. Därför utgår programmet från den unika relationen mellan dig och ditt barn. Alla kan ändå behöva stöd i rollen som  förälder ibland. 

Vägledande samspel är ett föräldraprogram som fokuserar på det positiva samspelet. Det utgår från relationen och samspelet mellan dig och ditt barn, och att det är du som bäst vet vad ditt barn behöver. Som förälder/omsorgsgivare kan man ändå känna sig osäker och vilja ha stöd i sin roll.

Positiv vägledning genom vägledande samspel

Det finns idag många röster som talar om hur föräldraskap ska utövas. Programmet Vägledande Samspel utgår från den unika relation som just du och ditt barn har. Det är din bild av och dina upplevelser tillsammans med ditt barn som ska utvecklas.

Genom att vara nyfiken på ert samspel kan förståelsen för, och kontakten med, ditt barn växa. I detta möte finns fröet till ditt barns resurser och självkänsla och er gemensamma tillit och glädje. Programmet Vägledande samspel erbjuder dig därför positiv vägledning om er relation och ert samspel.

Som stöd och hjälp för att uppmärksamma och utveckla er relation talar vi om tre dialoger. Dessa tre dialoger fördjupas med hjälp av åtta teman som ligger till grund för ett fungerande samspel.

Hur går vägledande samspel till?

Utbildningen sker i grupp tillsammans med andra föräldrar/omsorgsgivare och en eller två gruppledare. Gruppen träffas vid 6-8 tillfällen.

Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller exempel, diskussioner och tankar för hur man kan bemöta sitt barn, men framför allt får du som förälder/omsorgsgivare möjlighet att tillsammans med andra reflektera över den speciella relationen som du har med ditt barn. Innehållet är inriktat på att se möjligheter och lösningar.

Välkommen att anmäla dig!

Vägledningsgrupp inriktning 0-5 år

Hösten 2021 planerar vi att starta upp Vägledande samspelsgrupper igen. För kursstart och anmälan se information för respektive Familjecentral nedan.

Vägledande samspel hösten 2021

Bankeryd familjecentral
Start: 11 oktober
Tid: 17.00-19.00

Kontaktperson
Ida Christensson
Telefon 036-10 24 88

Dalvik familjecentral
Kontaktperson
Frida Öhgren
Telefon 036-10 60 55

Gränna familjecentral
Kontaktperson
Annika Piel Friberg
Telefon 036-10 36 20

Huskvarna familjecentral
Kontaktperson
Edla Henriks
Telefon 036-10 21 12
Elisabeth Rengstig
Telefon 036-10 26 09

Norrahammar familjecentral, Knuten
Start: 28 oktober
Tid: 09.00-11.30

Kontaktperson
Eva Herbestam
Telefon 036-10 36 65

Rosenlund familjecentral
Kontaktperson
Eweline Allard
Telefon 036-10 30 67
Tatiana Ivanova
Telefon 036-10 72 51

Råslätt familjecentral
Start: 22 september
Tid: 09.00-11.15
Plats: Nya familjecentralen

Kontaktperson
Susanne Johansson
Telefon 036-10 24 55
Annika Oliv
Telefon 036-10 51 69

Tenhult familjecentral
Start: 28 oktober
Tid: 09.00-11.30

Kontaktperson
Stephanie Marckwort
Telefon 036-10 27 71

Väster familjecentral
Start: 16 september
Tid: 09.00-11.00

Kontaktperson
Marika Thörewik
Telefon 036-10 26 39
Inger Reuterland Persson
Telefon 036-10 28 90

Öxnehaga familjecentral
Start: 8 september
Tid: 17.00-19.00

Kontaktperson
Elin Sigblad
Telefon 036-10 25 35
Kerstin Carlsson
Telefon 036-10 28 35

Vägledningsgrupp inriktning 6-12 år

Förälder Jkpg inbjuder till Vägledande samspel för föräldrar med barn 6-12 år!

Varför lyssnar inte mitt barn? Är det normalt att bråka varje dag? Jag är orolig för mitt barn och känner mig otillräcklig som förälder. Hur hjälper jag mitt barn med hens dåliga självkänsla? I föräldraprogrammet Vägledande samspel får du grunderna i hur samspel fungerar. Genom filmer, övningar och diskussioner får du tips och idéer om hur just Du och ditt barn kan förbättra er relation.

Föräldragruppen består av 8-10 föräldrar som träffas vid sex tillfällen. För att få helheten av programmet är det viktigt att kunna delta vid alla tillfällen. Vi startar upp två grupper under veckan 35.

 • Start: 31 augusti
 • Tid: 17.00-19.15
 • Plats: Västers familjecentral
 • Antal träffar: 6
 • Start: 2 september
 • Tid: 17.00-19.15
 • Plats: Västers familjecentral
 • Antal träffar: 6

Information och anmälan:
foralderjkpg@jonkoping.se

Lotta Wendel
Telefon 036-10 29 04

Linda Agnesund
Telefon 036-10 28 58

Stephanie Marckwort
Telefon 036-10 27 71

Vägledningsgrupp inriktning 13-18 år

Vi vet att tonårstiden kan vara en utmaning både för förälder och för tonåring. Tonåringen ska utveckla sin identitet, befinner sig på nya arenor och får en mängd nya intryck. Den del i livet som är en förberedelse för din tonårings kommande vuxenliv kan innebära både oro, osäkerhet och en känsla av att inte räcka till.

Programmet utgår från relationen mellan dig och din tonåring och fokuserar på ert positiva samspel. För i er relation finns fröet till din tonårings resurser och självkänsla samt er gemensamma tillit och glädje.

 • Antal träffar:
 • Plats: Fältgruppen Jönköping, Barnarpsgatan 36, vån 2. Lokalen ligger centralt i stan och är lätt att ta sig till med kollektivtrafik.

Information och anmälan:
Beatrice Malmqvist 
Telefon 036-10 25 48

Lina Hansson
Telefon 036-10 25 65 

Vägledande samspelsgrupp för föräldrar med NPF diagnos

Denna vägledningsgrupp riktar sig till:

 • Föräldrar som har en NPF (neuropsykiskt funktionshinder) diagnos.
 • Har hemmavarande barn 0-18 år (eller regelbundet umgänge med barnet).
 • Att du som förälder har möjlighet att vara med huvuddelen av de 10 gånger vi träffas.

Du kan välja att gå själv som förälder eller att ta med din partner, det räcker med att en utav er har diagnos.

 • Start: 17 september, kl. 10–12
 • Plats: Kapellgatan 6, Jönköpings centrum

Information och anmälan:
Lotta Wendel
Telefon 036-10 29 04 

Vägledningsgrupp för föräldrar med funktionsvariationer/IF

Denna vägledningsgrupp riktar sig till föräldrar:

 • Som har någon form av funktionsvariation/IF eller som känner sig hemma på Stråga fritidsgård och i denna grupp.
 • Som har barn 0-18 år.

Du som förälder kan ta med ditt barn om du inte har möjlighet till annan omsorg.

Startar när gruppen har ett lagom antal deltagare, 10 gånger inplanerat (program kan skickas via e-post). Är du sugen på att vara med hör av dig.

Information och anmälan:
Lotta Wendel 
Telefon 036-10 29 04

Sofia Karlsson 
Telefon 036-10 69 32

Vägledningsgrupp på svenska och annat språk

Information:
Linda Agnesund
Telefon 036-10 28 58

Vägledande samspelsgrupp känslostarka familjer

Denna samspelsgrupp vänder sig till föräldrar med barn 0-18 år som upplever sig leva i en känslostark familj. Med känslostark familj menar vi att det finns mycket känslor och behov i familjen som ibland kan vara extra svåra att hantera.

Vårt mål med gruppen är att du ska känna dig bekräftad och lyft som förälder. Samt att du få möjlighet att träffa andra föräldrar att dela vardagens dilemman med.

 • Antal träffar:
 • Dag:
 • Tid:
 • Plats: "Brunnen" Brunnsgatan 9, Jönköping

Anmälan och information:
Stråga fritidsgård
Telefon 036-10 69 32

Det är viktigt att du deltar vid varje tillfälle för att få med dig helheten i föräldraprogrammet. Sista tillfället kommer att vara en halvdag och äga rum på en lördag. Då är även barnen välkomna att vara med.