search
Sök
menu
Meny
Sök

Vägledande samspel för föräldrar och omsorgsgivare

Här finns informationom föräldraprogrammet Vägledande samspel (ICDP) som stödjer dig i din föräldraroll.  

Vägledande samspel är ett föräldraprogram som fokuserar på det positiva samspelet. Det utgår från relationen och samspelet mellan dig och ditt barn, och att det är du som bäst vet vad ditt barn behöver. Som förälder/omsorgsgivare kan man ändå känna sig osäker och vilja ha stöd i sin roll.

Positiv vägledning genom vägledande samspel

Det finns idag många röster som talar om hur föräldraskap ska utövas. Programmet Vägledande Samspel utgår från den unika relation som just du och ditt barn har. Det är din bild av och dina upplevelser tillsammans med ditt barn som ska utvecklas.

Genom att vara nyfiken på ert samspel kan förståelsen för, och kontakten med, ditt barn växa. I detta möte finns fröet till ditt barns resurser och självkänsla och er gemensamma tillit och glädje. Programmet Vägledande samspel erbjuder dig därför positiv vägledning om er relation och ert samspel.

Som stöd och hjälp för att uppmärksamma och utveckla er relation talar vi om tre dialoger. Dessa tre dialoger fördjupas med hjälp av åtta teman som ligger till grund för ett fungerande samspel.

Hur går vägledande samspel till?

Utbildningen sker i grupp tillsammans med andra föräldrar/omsorgsgivare och en eller två gruppledare. Gruppen träffas vid 6-8 tillfällen.

Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller exempel, diskussioner och tankar för hur man kan bemöta sitt barn, men framför allt får du som förälder/omsorgsgivare möjlighet att tillsammans med andra reflektera över den speciella relationen som du har med ditt barn. Innehållet är inriktat på att se möjligheter och lösningar.

Välkommen att anmäla dig!

Vägledningsgrupp inriktning 0-5 år

Vägledande samspel hösten 2022

Hösten 2022 startar vi upp Vägledande samspelsgrupper igen. För kursstart och anmälan se information för respektive Familjecentral nedan. Listan uppdateras löpande.

Varje grupp träffas 6–7 gånger.

Väster familjecentral

Torsdag 6 oktober, kl. 9.30–11.30

Kontaktpersoner:
Marika Thörewik, telefon 036-10 26 39
Stephanie Marckwort , telefon 036-10 27 71

Bankeryd familjecentral

4 oktober, kl. 9.00–11.00

Kontaktpersoner:
Ida Christensson, telefon 036-10 24 88
Frida Öhgren, telefon 036-10 60 55

Råslätt familjecentral

Info om datum kommer.

Kontaktpersoner:
Susanne Johansson, telefon 036-10 24 55
Annika Oliv, telefon 036-10 51 69


Norrahammar familjecentral

Onsdag 21 september, kl. 17.30–19.30

Kontaktperson:
Ewa Herbestam, telefon 036-10 36 65

Dalvik familjecentral

Onsdag 4 oktober, kl. 9–11

Kontaktpersoner
Frida Öhgren, telefon 036-10 60 55
Ida Christensson, telefon 036-10 24 88

Rosenlund familjecentral

Tisdag 30 augusti, kl, 9–11
Onsdag 26 oktober, kl. 16.30–18.30

Kontaktpersoner
Sara Gardell, telefon 036-10 26 21
Tatiana Ivanova, telefon 036-10 72 51

Öxnehaga familjecentral

Tisdag 27 september, kl. 10–12

Kontaktpersoner:
Kerstin Carlsson, telefon 036-10 28 35
Elin Sigblad, telefon 036-10 25 35

Gränna familjecentral

Info om datum kommer.

Kontaktperson:
Annika Piel Friberg, telefon 036-10 36 20

Huskvarna familjecentral

Info om datum kommer.

Kontaktpersoner:
Edla Henriks, telefon 076-115 93 23
Elisabeth Rengstig, telefon 036-10 26 09


Tenhult familjecentral

Onsdag 7 september, kl. 17–19.15

Kontaktperson:
Eweline Allard, telefon 036-10 30 67

Vägledningsgrupp inriktning 6-12 år

Förälder Jkpg inbjuder till Vägledande samspel för föräldrar med barn 6-12 år! Varför lyssnar inte mitt barn? Är det normalt att bråka varje dag? Jag är orolig för mitt barn och känner mig otillräcklig som förälder. Hur hjälper jag mitt barn med hens dåliga självkänsla?

I föräldraprogrammet Vägledande samspel får du grunderna i hur samspel fungerar. Genom filmer, övningar och diskussioner får du reflektera över hur du kan förbättra relationen med ditt barn.

Föräldragruppen består av 8-10 föräldrar som träffas vid sex tillfällen. För att få helheten av programmet är det viktigt att kunna delta vid alla tillfällen.

 • Start:
 • Tid:
 • Plats:
 • Antal träffar:

Information och anmälan:

foralderjkpg@jonkoping.se

Linda Agnesund, telefon 036-10 28 58 

Vägledningsgrupp inriktning 13-18 år

Vi vet att tonårstiden kan vara en utmaning både för förälder och för tonåring. Tonåringen ska utveckla sin identitet, befinner sig på nya arenor och får en mängd nya intryck. Den del i livet som är en förberedelse för din tonårings kommande vuxenliv kan innebära både oro, osäkerhet och en känsla av att inte räcka till.

Programmet utgår från relationen mellan dig och din tonåring och fokuserar på ert positiva samspel. För i er relation finns fröet till din tonårings resurser och självkänsla samt er gemensamma tillit och glädje.

 • Startdatum:
 • Tid:
 • Plats:

Information och anmälan:

Elin Söderlund, telefon 036-10 29 61

Vägledande samspelsgrupp för föräldrar med NPF diagnos

Denna vägledningsgrupp riktar sig till:

 • Föräldrar som har en NPF (neuropsykiskt funktionshinder) diagnos.
 • Har hemmavarande barn 0-18 år (eller regelbundet umgänge med barnet).
 • Att du som förälder har möjlighet att vara med huvuddelen av de 10 gånger vi träffas.

Du kan välja att gå själv som förälder eller att ta med din partner, det räcker med att en utav er har diagnos.

Information och anmälan:

Annika Oliv, telefon 036-10 29 04 
Susanne Johansson, telefon 036-10 24 55

Vägledningsgrupp för föräldrar med funktionsvariationer/IF

Denna vägledningsgrupp riktar sig till föräldrar:

 • Som har någon form av funktionsvariation/IF eller som känner sig hemma på Stråga fritidsgård och i denna grupp.
 • Som har barn 0-18 år.

Du som förälder kan ta med ditt barn om du inte har möjlighet till annan omsorg.

Startar när gruppen har ett lagom antal deltagare, 10 gånger inplanerat (program kan skickas via e-post). Är du sugen på att vara med hör av dig.

Information och anmälan:

Lotta Wendel, telefon 036-10 29 04
Sofia Karlsson, telefon 036-10 69 32

Vägledningsgrupp på svenska och annat språk

Föräldrastöd persiska/dari

Pappagrupp: gruppstart måndag 19 september, kl.17–19.
Vi träffas vid 10 tilfällen.

Kontaktpersoner:
Ulrica Kuch Heidari, telefon 036-10 40 50
Bahman Pad, telefon 036-10 81 65

Vägledande samspelsgrupp känslostarka familjer

Denna samspelsgrupp vänder sig till föräldrar med barn 0-18 år som upplever sig leva i en känslostark familj. Med känslostark familj menar vi att det finns mycket känslor och behov i familjen som ibland kan vara extra svåra att hantera.

Vårt mål med gruppen är att du ska känna dig bekräftad och lyft som förälder. Samt att du få möjlighet att träffa andra föräldrar att dela vardagens dilemman med.

 • Antal träffar:
 • Dag:
 • Tid:
 • Plats: "Brunnen" Brunnsgatan 9, Jönköping

Anmälan och information:

Stråga fritidsgård
Telefon 036-10 69 32

Det är viktigt att du deltar vid varje tillfälle för att få med dig helheten i föräldraprogrammet. Sista tillfället kommer att vara en halvdag och äga rum på en lördag. Då är även barnen välkomna att vara med.