search
Sök
menu
Meny
Sök

Bostäder till nyanlända

En kille sitter på en säng och pratar med två andra killar, illustration.

För att kunna erbjuda bostad till de nyanlända som anvisas till oss, har Jönköpings kommun beslutat att bygga flerfamiljshus på ett antal platser runtom i kommunen.

På flera platser är flerfamiljshusen färdigbyggda och nyanlända personer och familjer har flyttat in. Vi samarbetar också med de allmännyttiga bostadsbolagen för att kunna erbjuda bostäder till nyanlända. I vissa fall händer det att en nyanländ person eller familj inte kan få en egen bostad direkt när de anvisas hit och då erbjuder vi en plats i ett så kallat genomgångsboende tills det finns en ledig bostad att tillgå. En nyanländ person eller familj kan också välja att egenbosätta sig, alltså att ordna en bostad på egen hand utan kommunens hjälp.

Bosättningslagen

Bosättningslagen, eller lagen om mottagande av vissa nyanlända för bosättning, är en lag som styr hur många nyanlända som kommunerna i Sverige ska ta emot och ordna bostäder för. Syftet med bosättningslagen är att nyanlända snabbt ska få någonstans att bo i en kommun för att kunna påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Kommunen får ett så kallat kommuntal som styr hur många nyanlända som ska anvisas till kommunen.

Ensamkommande barn omfattas inte av bosättningslagen utan av andra lagar. Se sidan om ensamkommande barn och unga för mer information.