Ukraina - det här gör Jönköpings kommun just nu

Informationen senast uppdaterad:

Här hittar du information om vad vi på Jönköpings kommun gör och hur vårt ansvar ser ut. På den här sidan får du svar på de vanligaste frågorna som kommer in.

Migrationsverket har beslutat att prioritera att placera flyktingar från Ukraina på anläggningsboenden i de kommuner där myndigheten har kontor. Det innebär att evakueringsboendet på Västerhäll i Tenhult kommer att inaktiveras och att de övriga boendena i Jönköpings kommun som förberetts inte kommer att användas i närtid.

Det är möjligt att Migrationsverket längre fram kommer att behöva hjälp med boendeplatser även från de kommuner som de just nu inte behöver stöd från.

Vi är mycket tacksamma för allt arbete om civilsamhället bidragit med och för alla frivilliga kommuninvånare som erbjudit en hjälpande hand. Vi sparar alla uppgifter för framtiden – tack vare dessa insatser är vi redo om situationen förändras.

Kommunernas ansvar

Kommunernas ansvar är att ordna skola och förskola till asylsökande. Kommunerna ansvarar också för boende och omsorg för ensamkommande barn, och kommunens överförmyndare förordnar god man till ensamkommande barn.

Läs mer om hur du kan hjälpa till

Nyanlända barn och elever

Migrationsverkets ansvar

Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för frågor som rör bland annat uppehållstillstånd, arbetstillstånd, visering, medborgarskap och återvandring. I Migrationsverkets uppdrag ingår att erbjuda asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på besked i sitt ärende. Migrationsverket anvisar även kommuner som ska ordna boende för ensamkommande barn, enligt lagen om mottagande av asylsökande. Migrationsverket betalar också ut statlig ersättning till kommuner och regioner för vissa kostnader för personer som fått uppehållstillstånd.

Information om svenskt flyktingmottagande - Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: