Vad ingår i ekonomiskt bistånd?

Här finns information om vad som ingår i det ekonomiska biståndet.

Ekonomiskt bistånd består av två delar:

 • försörjningsstöd till dina regelbundna utgifter
 • bistånd till enstaka utgifter som uppstår då och då

Försörjningsstöd - till dina regelbundna utgifter

Försörjningsstödet är behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Målet är att försörjningsstödet ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Föräldrar är försörjningsskyldiga för sina barn fram till dess de fyllt 18 år och avslutat gymnasieskolan.

Detta ingår i försörjningsstödet

Försörjningsstödet består av dels riksnormen, dels skäliga kostnader utanför riksnormen. Regeringen bestämmer årligen hur stor riksnormen ska vara.

Riksnormen ska täcka kostnader för:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning, telefon och TV-avgift

Ytterligare kostnader
Du har dessutom rätt till vissa andra kostnader, förutsatt att de är rimliga:

 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • hemförsäkring
 • avgift till fackförening eller A-kassa

Bistånd till enstaka utgifter

Du kan även ansöka om ekonomiskt stöd till kostnader som uppstår då och då. Exempel är kostnader för tandvård, glasögon, sjukvård och medicin, umgänge med barn, flyttkostnad och begravning.

Vi gör en individuell bedömning av vad som är skäligt ekonomiskt stöd för just dig.

Du kan även få rådgivning

Vi vill gärna hjälpa dig att bli självförsörjande. Du kan få ekonomiskt stöd men också rådgivning, information och andra insatser som kan vara till hjälp.

Vi kan även hjälpa till med budgetrådgivning och skuldsanering.

KONTAKT

För att beställa tid (socialkontor):
Team mottagning
Adress: Kapellgatan 21, Jönköping
Telefon: 036-10 53 18

Telefontid:
Måndag–fredag kl. 8.30–9.30

Övriga kontor:
Försörjningsstöd Råslätt
Adress: Tornfalksgatan 11, Jönköping 
Telefon: 036-10 68 10

Öppettider:
Måndag–fredag kl. 8.30–16 (lunchstängt 12-13)

Telefontid:
Måndag–fredag kl. 8.30–16

Försörjningsstöd Öxnehaga
Adress: Oxhagsgatan 59, Huskvarna
Telefon: 036-10 67 90

Öppettider:
Måndag–fredag kl. 8.30–16 (lunchstängt 12-13)

Telefontid :
Måndag–fredag kl. 8.30–16

Senast granskad/publicerad: