search
Sök
menu
Meny
Sök

Jourhem för barn

Här finns information om jourhem, ett akuthem för barn som av någon anledning inte kan bo tillsammans med sina föräldrar.

Jourfamiljen tar hand om ditt barn i väntan på att socialtjänsten har utrett ditt barns situation. Detta kan ta fyra månader.

Jourfamiljen ska hjälpa och skydda barnet under utredningstiden i samråd med dig och med socialtjänsten. Tillsammans med socialtjänsten bestämmer ni hur umgänget mellan dig och ditt barn ska se ut medan barnet bor i jourfamiljen.

Jourfamiljen, som inte alltid bor i centrala Jönköping, hjälper ditt barn att komma till skola eller förskola och ser också till att barnet får den sjuk- och tandvård det behöver.

Din socialsekreterare håller regelbunden kontakt med jourfamiljen under tiden ditt barn bor där.