Problem och våld hemma

Här finns stöd för dig som känner att du eller dina föräldrar behöver hjälp och stöd från andra vuxna för att lösa problem i hemmet.

Du kan alltid ringa ”Råd och service” eller socialkontoren för att få att veta vilket stöd du kan få:

Du når oss via kontaktcenter på telefon 036 -10 50 00

Barn och ungdomar har rätt till omsorg och skydd, men ibland räcker inte de vuxnas förmåga till. Om du känner att dina föräldrar har svårt att ta hand om dig kan du få hjälp från andra vuxna och dina föräldrar kan få stöd i att klara sin roll. Konflikter hemma kan också orsaka att du inte känner dig trygg eller förstådd, då kan det vara bra att prata med någon annan vuxen.

Att vara barn och leva i en familj med våld

Barn ska inte behöva uppleva våld i familjen. Det är förbjudet att utsätta barn för våld. Det är också förbjudet att låta barn se eller höra att någon i familjen utsätts för våld.

Att vara barn och leva i en familj med våld

Elevhälsan på din skola

På elevhälsan på din skola finns skolläkare, skolsköterska, skolkurator, specialpedagog och skolpsykolog. Dessa samverkar med varandra (elevhälsoteam), övrig skolpersonal och vid behov med andra aktörer som exempelvis barn- och ungdomshälsan eller socialtjänsten.

Elevhälsan grundskolan. Välj din grundskola för kontaktuppgifter till elevhälsan

Elevhälsan gymnasieskolan. Välj din skola för kontaktuppgifter till elevhälsan

Ungdomsbehandling

Vi ger dig stöd inom olika områden, exempelvis familjerelationer, skola, fritid, vänner, psykisk och fysisk hälsa, alkohol, droger och kriminalitet.

Ungdomsbehandling

Ungdomsmottagning

För ungdomar finns Ungdomsmottagningen på Östra Storgatan i Jönköping. Hit kan unga vända sig för att få hjälp och stöd i alla möjliga frågor - funderingar om kroppen, alkohol och droger, preventivmedel, graviditet, könssjukdomar eller relationer.

Ungdomsmottagningen, på 1177.se Länk till annan webbplats.

Fältare

Känner du att du vill prata av dig kan du gärna vända dig till oss. Vi är här för att lyssna, stötta och hjälpa. Det behöver inte vara några stora problem eller funderingar, vi lyssnar på det du vill prata om. Om du har du frågor som vi inte kan besvara, så hjälper vi dig med vart du kan vända dig.

Fältare

Mottagningen socialtjänsten barn och unga

Mottagningsgruppen tar emot alla ansökningar och anmälningar när det gäller barn och unga som kan behöva stöd. Man får kontakt med dem via kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

Mottagningen socialtjänsten barn och unga

Senast granskad/publicerad: