Kriminalitet bland unga

Här finns information om stöd för dig som befinner dig i en situation där du behöver prata med någon om kriminalitet.

Du kan alltid ringa ”Råd och service” eller socialkontoren för att få att veta vilket stöd du kan få:

Du når oss via kontaktcenter på telefon 036 -10 50 00

Har du en önskan om att komma ut ur kriminalitet? Har du varit utsatt för brott? Det finns flera verksamheter du kan kontakta för att få hjälp.

Social insatsgrupp, SIG

Du som är över 13 år och vill ha hjälp att lämna den kriminella livsstilen kan få stöd av social insatsgrupp, SIG.

Social insatsgrupp, SIG

Vändpunkten

Den som är mellan 15 och 20 år och har begått ett brott kan ibland dömas till ungdomsvård eller ungdomstjänst. Om man är 15 – 17 år brukar det vara socialtjänsten som svarar för insatsen. Är man 18 – 20 år är det vanligare att Kriminalvården ansvarar för det.

Ungdomsvård/ungdomstjänst

Stödcentrum för unga brottsutsatta

Du som har blivit utsatt för ett brott eller varit vittne till ett brott kan få hjälp av Stödcentrum för unga brottsutsatta.

Stödcentrum för unga brottsutsatta

Medling vid brott

Medling är ett frivilligt möte mellan en person som varit utsatt för brott och den ungdom (12-21 år) som begått brottet.

Medling vid brott

Barnahus

I Barnahus Jönköpings län samverkar polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin, rättsmedicin samt barn- och ungdomshälsan när misstanke finns om misshandel eller sexuella övergrepp mot barn och ungdomar 0-18 år.

Barnahus, region Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: