Daglig verksamhet, individuell plats

Här kan du som har psykisk, fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning få hjälp av en arbetskonsulent för att få en individuell plats på arbetsmarknaden.

Vi accepterar och möter människor som de är. Gemensamt stöttar vi personen till att utveckla sina resurser. Vi eftersträvar en ärlig och tydlig kommunikation med omtanke. Personen väljer sina mål och vi är ett stöd på vägen dit. Vi vill förmedla hopp och framtidstro.

Du som vill ha en individuell plats äger din process, det krävs att du är delaktig. Du behöver ha en egen vilja och motivation att komma ut på i en individuell plats på öppna arbetsmarknaden och känna dig redo.

Tillsammans med din arbetskonsulent arbetar du för att du ska nå dina mål.

Du förväntas komma på bokade möten, svara på samtal/sms och avboka när du inte kan komma.

Det kommer att innebära att din vardagssituation förändras, du kan behöva öka/minska fritidsaktiviteter, vi kommer prata om vikten av mat, sömn, motion för att du ska få/ha en hållbar sysselsättning i många år. Du behöver informera om andra viktiga händelser i ditt liv som kan påverka din process mot individuell plats, till exempel medicinjusteringar, mående, familjesituation, längre ledigheter och så vidare.

Ditt nätverk är en viktig resurs och vi ser gärna att de är delaktiga genom hela processen.

Hur kan samarbetet se ut?

Du och arbetskonsulenten samarbetar och tillsammans gör ni en arbetsprofil, formulerar dina mål och skriver ner dem i en genomförandeplan. Ni kommer ha tät kontakt i början, göra studiebesök och utforska vilka möjligheter som finns för dig.

Målsättningen är att hitta en plats för dig inom tre månader. Ibland kan det ta tid att hitta en plats som är matchad precis för dig – vi har inga färdiga platser. Därför är det viktigt att du är öppen för att prova olika arbetsmiljöer.

Det är arbetsgivaren som bestämmer vad du ska utföra för arbetsuppgifter.

Vi kommer prata om vilka krav som ställs på dig från arbetsmarknaden, vilka rättigheter och skyldigheter som du har.

Arbetskonsulenten ger individuellt stöd efter dina behov och kan stötta dig i myndighetskontakter. Ni har regelbundna uppföljningar på arbetsplatsen. Tillsammans reflekterar du och din arbetskonsulent över din process för att göra den begriplig och hanterbar. Du får också stöd i att ta kontakter om din situation förändras.

Så här söker du stöd till individuell plats

För att komma till oss behöver du ett beslut om daglig verksamhet från en LSS/SoL handläggare på kommunen.

För mer information kontakta din handläggare via kontaktcenter, telefon: 036-10 50 00

Senast granskad/publicerad: