Lokala naturvårdsprojekt (LONA)

Får betar loka.

Här finns information om Lokala naturvårdsprojekt (LONA).

LONA-loggan

LONA är en pågående naturvårdssatsning för att stimulera engagemang för natur och friluftsliv och betona naturens betydelse för folkhälsan. Alla föreningar, stiftelser, privatpersoner och kommunen kan ta initiativ till, söka pengar för och driva ett LONA-projekt.

Projektet kan drivas av en extern initiativtagare eller på initiativ av kommunen. I de fall projektet drivs externt upprättas ett avtal mellan kommunen och initiativtagaren. LONA är en del av Sveriges miljömålsarbete.

Det är kommunen som skickar in en samlad ansökan för LONA-projekten vilket görs på senhösten, 1 december. Hör av dig till vår kommunekolog om du vill veta mera eller starta ett projekt.

Pågående projekt

Avslutade projekt

Urval av avslutade projekt. Länkarna leder till projektinformation på Naturvårdsverkets databas.

Våtmark Hohult (2022) Länk till annan webbplats.

Kontinuitetsskog i Östra Vätterbranterna (2018-20) Länk till annan webbplats.

Mera friluftsliv - Biosfärområde Östra Vätterbranterna och Jönköpings kommun (2018-20) Länk till annan webbplats.

Förstudie restaurering av ån i Huskvarna (2020) Länk till annan webbplats.

Förstudie restaurering av Konungsö mosse Länk till annan webbplats.

Restaurera och beta jätteloka vid Häggeberg Länk till annan webbplats.

Inventera stigar och löpspår Länk till annan webbplats.

Ansvarsmiljön rikkärr – restaurering och information Länk till annan webbplats.

Råslätts skogspark - en portal för lärande, hälsa och integration Länk till annan webbplats.

Fåråret – ett integrationsprojekt Länk till annan webbplats.

Integrationsprojekt-information om allemansrätt och natur Länk till annan webbplats.

Projekt John Bauers park Länk till annan webbplats.

Bildande av det kommunala naturreservatet Häggeberg – Granbäck Länk till annan webbplats.

Fladdermusräknare vid Tabergs gruva Länk till annan webbplats.

Naturskola i Taberg Länk till annan webbplats.

Natur- och kulturstig på Ryhov Länk till annan webbplats.

BioBlitz i Östra Vätterbranterna Länk till annan webbplats.

Skogstrollens stig, Vidablick i Bankeryd Länk till annan webbplats.

Fladdermuseum i Taberg Länk till annan webbplats.

Utterinventering i Jönköping och Emmabodas kommuner Länk till annan webbplats.

Åtgärder vid vattendrag för att gynna uttern Länk till annan webbplats.

Molluskinventering i Jönköpings kommun Länk till annan webbplats.

Alla kan lära och läka av och i naturen Länk till annan webbplats.

Handikappanpassad fiskebrygga vid Ulfstorpssjön Länk till annan webbplats.

Kanot- och fågeltorn vid Rocksjön Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Helen Bjurulf
Kommunekolog
Telefon 036-10 52 64