Barnarpasjön, övergödning

Barnarpasjön ligger öster om Barnarp, i Tabergsåns vattensystem, Lillåns nederbördsområde. Sjön är kraftigt övergödd. Botten består av dy.

En del av Barnarpasjön med näckrosblad och vattnet grönt av algblomning.

Algblomning i Barnarpasjön

Vegetationen är riklig och består i huvudsak av vass och näckrosor som på sina ställen växer ut till ca 1,5 meters djup. Sjön är otjänlig som badsjö och under sommaren påträffas ofta död fisk, troligen till följd av långa perioder med syrebrist.

Fakta om Barnarpasjön

  • Sjöns yta är 0,31 km².
  • Den avlånga sjön är skålformad och maxdjupet återfinns något norr om sjöns mittpunkt.
  • Omgivningen utgörs i huvudsak av jordbruksmark.
  • Tillrinningsområdet är 1,8 km² stort och består mestadels av åker- och betesmark, med inslag av skogsmark.
  • Vandringshinder finns i Lillån ca 1 km nedströms sjön.

Provtagning

Vi tar vattenprover i Barnarpasjön i augusti varje år.

 

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Måns Samuelsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör och
Vattenhandläggare
Tfn 036-10 54 55

Miljöskyddsenheten
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00